donderdag 26 januari 2012

Uitgebreide commentaren OT uit Evangelicale hoek

The commentaries listed below are of importance for those who feel at home in a more or less orthodox part of the church. These are commentaries written from a so-called 'evangelical' point of view. That means: issues like historical reliability and systematic theology (protestant, Anselmian) are dominant.
The titles listed here are the best in this category.
Others may have other thougts (see for instance www.bestcommentaries.com and Jeremy Pierce).
At the moment there is no good and recent commentary of this type for a  few Biblical books.  This concerns: Joshua, 2 Samuel, 1&2 Kings, 2 Chronicles, Ezra and Nehemia. An alternatief could be: less thorough and/or less orthodox protestant.
There is a category of commentaries that's not mentioned here. These are written from a Lutheran, Pentacostal and also from a Reformed point of view. On the internet you can find lists of these commentaries.

Dutch:
Deze commentaren zijn dus geschreven vanuit een terughoudende Schriftopvatting. Dat betekent dat men voorzichtig is als het om historische betrouwbaarheid, datering en auteurschap gaat. De commentaren die hier niet zijn opgenomen laten in (te) grote mate de exegese overheerst worden vanuit de systematische theologie. Voor wie dat wil zijn er lijsten op internet.


GENESIS
Kenneth A. Matthews, Genesis 1-11:26 (New American Commentary), Broadman & Holman,1996 (p.528).
Kenneth A. Matthews, Genesis 11:27-50:26 (New American Commentary), Broadman & Holman, 2005 (p.960).
Ik vind deze zelf nuttiger dan Wenham (1-15 uit 1987 en 16-50 uit 1994) en Hamilton (1-17 uit 1990 en 18-50 uit 1995, die wat positie betreft niet veel verschillen en deels een stuk ouder zijn.


EXODUS
Victor P. Hamilton, Exodus: An Exegetical Commentary, Baker Academic, 2011, (p.721). zie ook deze review
of:
Douglas K. Stuart, Exodus (The New American Commentary), Broadman & Holman, 2006 (p.826).

LEVITICUS
Mark F. Rooker, Leviticus (New American Commentary), Broadman & Holman, 2000 (p.352).
Veilig en wat ouder (even conservatief) is:
John E. Hartley, Leviticus  (Word Biblical Commentary), Waco: Thomas Nelson, 1992 (p.575).
Allemaal niet echt super. In het Nederlands is er een deel in de SBOT-reeks (met Numeri en Deuteronomium in één band: 65 euro).

NUMERI
Timothy R. Ashley, The Book of Numbers (NICOT), Eerdmans, 1993 (p.683).
Niet echt super (gedateerd). In het Nederlands is er een deel in de SBOT-reeks (met Leviticus en Deuteronomium in één band: 65 euro). Voor hen die andere standpunten aankunnen is er ook het vanuit Joodse achtergrond geschreven commentaar:
J. Milgrom, Numbers (JPS Torah Commentary), Philadelphia: JPS, 1990 (520 grote pagina’s)

DEUTERONOMIUM
Duane L. Christensen, Deuteronomy 1-21:9 (revised & expanded) (Word Biblical Commentary 6a), Nashville: Thomas Nelson, 2001 (p.592).
Duane L. Christensen, Deuteronomy 21:10-34:12 (Word Biblical Commentary 6b), Nashville: Thomas Nelson, 2002 (p.551). Zie ook deze review
Op termijn lijkt interessant te zijn:
Bill T. Arnold,  Deuteronomy (NICOT)

JOZUA
--
Geen recent uitgebreid commentaar in het Engels vanuit orthodox-protestantse richting.
Wel is er dit beknopte commentaar:
Richard S. Hess, Joshua: An Introduction andCommentary (TOTC), InterVarsity, 1996

RICHTEREN
Trent C. Butler, Judges (Word Biblical Commentary 8), Nashville: Thomas Nelson, 2009 (p.537).
of, meer recent:
Barry G. Webb, The Book of Judges (NICOT), Eerdmans, 2012, Pp, xx + 555

RUTH
F. Bush, Ruth / Esther (Word biblical Commentary 9), Nashville: Thomas Nelson, 1996 (p.276/236 (514)).

I & II SAMUEL
D.T. Tsumura, The First Book of Samuel (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 2007 (p.700).
2 Samuel staat op het programma van dezelfde schrijver.

I & II KONINGEN
---
Hier is nu geen recent werk. Het wachten is op:
Richard S. Hess, NICOT, Eerdmans, datum uitgave onbekend.

I & II KRONIEKEN
Ralph.W. Klein, 1 Chronicles (Hermeneia), Minneapolis: Fortress, 2006 (544 grote pagina’s)
Ralph. W. Klein, 2 Chronicles (Hermeneia), Minneapolis: Fortress, 2012 (592 grote pagina’s)
Deze laatste wordt eind 2012 verwacht. De Hermeneia-serie is een moderne serie en kan door orthodoxen als Schriftkritisch worden ervaren. In het geval van Kronieken speelt dat wel een rol, aangezien daar vragen spelen over de verhouding tussen Kronieken en Koningen.
R.W. Klein is een gematigde evangelical die eveneens een deel op 1 Samuel heeft verzorgd in de NICOT-serie. Voor hen die een meer conservatief commentaar wensen is er momenteel niet iets verkrijgbaar.

EZRA & NEHEMIA
---
Hier is nu geen recent werk en het is niet duidelijk of binnenkort iets uitkomt (Williamson, WBC, 1985 is het beste wat er op het conservatieve terrein is).

ESTHER
F. Bush, Ruth / Esther (Word biblical Commentary 9), Nashville: Thomas Nelson, 1996 (p.276/236 (514)).

JOB
T. Longman III, Job (BECOTWP), Grand Rapids: Baker Academic, 2012; see this review also
Of, veel uitgebreider:
David J. A.Clines, Job 1-20 (Word Biblical Commentary), Nashville: Thomas Nelson, 1989 (p.501)
David J. A.Clines, Job 21-37 (Word Biblical Commentary 18a), Nashville: Thomas Nelson, 2003 (p.537)
David J. A.Clines, Job 38-42 (Word Biblical Commentary 18b), Nashville: Thomas Nelson, 2011 (p.537).
Deze laatste schuift door de tijd heen op. Hij begint conservatief en eindigt, ja, waar eigenlijk? In ieder geval niet in een conservatieve positie (ik baseer dit op basis van 18a).

PSALMEN
John Goldingay, Psalms 1-41 (BECOTWP), Grand Rapids: Baker Academic, 2008 (p.650)
John Goldingay, Psalms42-89 (BECOTWP), Grand Rapids: Baker Academic, 2008 (p.750)
John Goldingay, Psalms 90-150 (BECOTWP), Grand Rapids: Baker Academic, 2008 (p.820)


SPREUKEN
Bruce C. Waltke, The Book of Proverbs 1-15 (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 2004 (p.729). ; zie ook deze review.
Bruce C. Waltke, The Book of Proverbs 15-31 (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 2005 (p.624). ; zie ook deze review.
of, iets minder uitgebreid:
T. Longman III, Proverbs (BECOTWP), Grand Rapids: Baker Academic, 2006 (608). Zie ook: http://www.bookreviews.org/pdf/4539_4612.pdf


PREDIKER
C.G. Bartholomew, Ecclesiastes (BECOTWP), Grand Rapids: Baker Academic, 2009 (p.448)


HOOGLIED
R.S. Hess, Song of Songs (BECOTWP), Grand Rapids: Baker Academic, 2009 (p.285).
of:
D. Garrett & P. R. House, Song of Songs / Lamentations (Word Biblical Commentary 23b), Nashville: Thomas Nelson, 2004 (p.266/206(496)). 

JESAJA 1-39
G.V. Smith, Isaiah 1-39 (New American Commentary), Nashville: Broadman & Holman, 2007 (p.696).
Of, technischer en ook uitgebreider, maar wel slechts voor de hoofdstukken 1-5:
H.G.M. Williamson, Isaiah 1-5 (ICC), London/ New York: T. & T. Clark, 2006 (p.410). Hij schreef eerder een commentaar op Ezra en Nehemia in de WBC-serie. Op termijn is het de bedoeling dat Williamson de hoofdstukken 1-27 behandelt.

JESAJA 40-66
J.N. Oswalt, TheBook of Isaiah, Chapters 40-66 (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 1998 (p.773).
Of, technischer en ook uitgebreider, maar wel slechts voor de hoofdstukken 40-55:
John Goldingay; David F. Payne,  Isaiah 40-55  (ICC), London/ New York: T. & T. Clark, 2007.(2 delen; Duur! Samen 829 pagina’s (minder grote pagina’s dan andere series)). Goldingay is een degelijke en kundige evangelical.

John Goldingay, A Critical and Exegetical Commentary on Isaiah 56–66 (ICC), London: Bloomsbury, 2014. xxviii + 527 pp.

JEREMIA
Craigie (P.C), Kelley (P.H) & Drinkard (J.F), Jeremiah 1-25 (Word Biblical Commentary 26), Nashville: Thomas Nelson, 1991 (p.358).
Keown (G.L), Scalise (P.J) & Smothers (T.G), Jeremiah 26-52 (Word Biblical Commentary 27), Nashville: Thomas Nelson, 1995 (p.402).
Beide zijn niet erg recent. Een recent alternatief, minder uitgebreid en geschreven door een gematigd orthodox protestantse auteur, is:
L.C. Allen, Jeremiah: A Commentary (Old Testament Library), Louisville: Westminster John Knox Press, 2008 (p.546).


KLAAGLIEDEREN
D. Garrett & P. R. House, Song of Songs/ Lamentations (Word Biblical Commentary 23b), Nashville: Thomas Nelson, 2004 (p.266/206(496)).EZECHIËL
D.I. Block, The Book of Ezekiel, Chapters 1-24 (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 1997 (p.909).
D.I. Block, The Book of Ezekiel, Chapters 25-48 (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 1998 (p.849).
Erg onhandig is dat Allen’s tweede deel (hoofdstukken 20-48 uit 1990 stamt en dat Block’s tweede deel pas begint bij hoofdstuk 25 (dan ontbreken 5 hoofdstukken). Anders viel zeker te overwegen (Dit is een bijgewerkte versie van een eerder commentaar):
L.C. Allen,
Ezekiel 1-19. (WBC), Nashville: Thomas Nelson, 1994. (p.340)
 

DANIËL
J. Goldingay, Daniel (Word Biblical Commentary 30), Nashville: Thomas Nelson, 1989 (p. 406).
Goldingay gaat uit van late datering van Daniël, zoals de meeste Oudtestamentici. In dat opzicht ligt de behandeling van J.J. Collins daar niet ver vanaf:
J.J. Collins, Daniel (Hermeneia), Minneapolis: Fortress, 1994 (499 grote pagina’s).
Beide zijn niet echt recent. Hermeneia wordt over het algemeen door orthodox protestanten als ‘kritisch’ ervaren als het om Schriftgezag gaat.
 

HOSEA
J. Andrew Dearman,  The Book of Hosea (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 2010 (p.440). Stuart (WBC) heeft 220 pagina’s commentaar (1987).

JOËL
--
Geen recent commentaar (NICOT 1976 en WBC 1987). De NAC heeft een deel met Hosea en Joel samen, maar vanwege Dearman op Hosea (NICOT) is dat zonde van het geld.
Momenteel lijkt de beste keuze te zijn:
D. Stuart, Hosea-Jonah (Word Biblical Commentary 31), Nashville: Thomas Nelson, 1987 (p.548 (p.52))

AMOS
D. Stuart, Hosea-Jonah (Word Biblical Commentary 31), Nashville: Thomas Nelson, 1987 (p.548 (p.128))
Een duur alternatief is (ook niet recent):
F. I. Andersen, Amos (Anchor Yale Bible Commentaries), New York: Doubleday, 1989 (p.1024 (!!))
De Anchor serie is erg wisselend in kwaliteit. Andersen heeft recent een deel op Job verzorgd in de Tyndale-serie (orthodox protestants) en zijn delen in de AB-serie staan goed bekend.

OBADJA
---
Geen recent commentaar (NICOT 1976 en WBC 1987).
Momenteel lijkt de beste keuze te zijn:
D. Stuart, Hosea-Jonah (Word Biblical Commentary 31), Nashville: Thomas Nelson, 1987 (p.548 (p.22))

JONA
---
Momenteel lijkt de beste keuze te zijn:
D. Stuart, Hosea-Jonah (Word Biblical Commentary 31), Nashville: Thomas Nelson, 1987 (p.548 (p.87))

MICHA
Bruce Waltke, A commentary on Micah, Grand rapids: Eerdmans, 2007 (p. 490)
(zijn bespreking van literatuur gaat feitelijk 'maar' tot 1990))
Een duur alternatief is:
F.I. Andersen, Micah (Anchor Yale BibleCommentaries), New York: Doubleday, 2000 (p.664 (!!))
(zijn bespreking van literatuur gaat eveneens feitelijk 'maar' tot 1990))
De Anchor serie is erg wisselend in kwaliteit. Andersen heeft recent een deel op Job verzorgd in de Tyndale-serie (orthodox protestants) en zijn delen in de AB-serie staan goed bekend.


NAHUM
O.P. Robertson, The Books of Nahum, Habakkuk and Zephaniah (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 1990 (p.384 (ca. p.97)).


HABAKUK
O.P. Robertson, The Books of Nahum, Habakkuk and Zephaniah (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 1990 (p.384 (ca. p.133)).
Een (duur) alternatief is:
F.I. Andersen, Habakkuk (Anchor YaleBible Commentaries), New York: Doubleday, 2006 (p.387 (!!))
De Anchor serie is erg wisselend in kwaliteit. Andersen heeft recent een deel op Job verzorgd in de Tyndale-serie (orthodox protestants) en zijn delen in de AB-serie staan goed bekend.


ZEFANJA
O.P. Robertson, The Books of Nahum, Habakkuk and Zephaniah (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 1990 (p.384 (ca. p.117)).

HAGGAÏ
R.A.Taylor & R.E. Clendenen, Haggai,Malachi (New American Commentary), Nashville: Broadman & Holman, 2004 (p.496 (ca. 200))

ZACHARIA
G.L. Klein, Zachariah (New American Commentary), Nashville: Broadman & Holman, 2008 (p.464).

MALEACHI
A.E.Hill, Malachi (Anchor Yale BibleCommentaries), New York: Doubleday, 1998 (p.480 (!!))
De Anchor serie is erg wisselend in kwaliteit. Hill heeft meerdere commentaren geschreven voor orthodox protestantse series.
Of  (minder duur en wellicht toch gewenst voor Haggaï):
R.A.Taylor & R.E. Clendenen, Haggai,Malachi (New American Commentary), Nashville: Broadman & Holman, 2004 (p.496 (ca. 290))

Geen opmerkingen:

Een reactie posten