donderdag 19 januari 2012

Advanced OT commentaries

For visitors who are more interested in commentaries that are more orthodox protestant (commentaries with an evangelical stance): here is another list

Er is ook een specifieke 'ortodox protestantse' lijst (klik hier)

Bij de commentaren in deze lijst moet je niet verwachten, dat je hapklaar antwoorden, of gedachten voor een preek krijgt. Het is studiemateriaal.

GENESIS
---
Momenteel is er geen goed grondig en up-to-date commentaar op Genesis.
Het wachten is op:
Erhard Blum, Genesis (HCOT); is Pentateuch kenner
of:
Richard J. Clifford, Genesis (Hermeneia)
of:
Ronald S. Hendel, Genesis (AB)

For the moment there is a very informative (not extensive) commentary on the chapters 1-11:
Joseph Blenkinsopp, Creation, Un-Creation, Re-Creation: A Discursive Commentary on Genesis 1–11, New York: T & T Clark, 2011. Pp. xii + 232. Another review.

Voor hen die zich thuis voelen in de orthodox protestantse hoek van de kerk is het meest nieuwe en grondige:
Kenneth A. Matthews, Genesis 1-11:26 (New American Commentary), Broadman & Holman,1996 (p.528).
Kenneth A. Matthews, Genesis 11:27-50:26 (New American Commentary), Broadman & Holman, 2005 (p.960);

Ik vind deze zelf nuttiger dan Wenham (1-15 uit 1987 en 16-50 uit 1994) en Hamilton (1-17 uit 1990 en 18-50 uit 1995, die wat positie betreft niet veel verschillen en deels een stuk ouder zijn.


EXODUS
Thomas B. Dozeman, Exodus (ECC), Eerdmans, 2009. (p.885) Zie ook deze review en deze review
Is goed en valt goed mee te werken, maar er is ook het uitgebreide en iets oudere werk:
William H. Propp, Exodus. 2 Vols. AB. Yale Press,
   Exodus 1-18, 1999 (p.730) Zie ook deze review.                                                                        
   Exodus 19-40, 2006 (p.870)
Nog iets ouder en nog uitgebreider is:
Cornelis Houtman, Exodus. 3 Vols. HCOT. Kok Pharos, 1993.
   Exodus: Chapers 1-7, 1993 (p.570)
   Exodus: Chapters 8-19, 1996 (p.480)
   Exodus: Chapters 20-40, 2000 (p.760)
Houtman is haast niet mee te werken, maar is wel in het Nederlands verkrijgbaar.
Maar…zelfs in het Nederlands is het moeilijk te volgen.
Er kan eventueel gewacht worden op (lijkt niet nodig):
S. Dean McBride, Exodus (Hermeneia)
Of:
Graham I. Davies, Exodus (ICC)
Of:
Brent A. Strawn, Exodus (NICOT)
Een specialistische benadering biedt op termijn:
Rolf P. Knierim, Exodus 19-40 (FOTL)
Voor nu kan ik Dozeman en Propp aanbevelen vanwege de bruikbaarheid.


LEVITICUS
Jacob Milgrom, Leviticus. 3 Vols. (AB), Yale Press,
   Leviticus 1-16, 1991 (p.1200)
   Leviticus 17-22, 2000 (p.620)
   Leviticus 23-27, 2001 (p.835) ; zie ook de reviews van Walter E. Brown en van Mary Douglas
Dit is zo’n enorm commentaar. De vraag is of een toekomstige Hermeneia niet veel meer werkbaar zal zijn.

James W. Watts, Leviticus 1-10 (HCOT), Peeters, 2013, pp. XXX+567. (€74 !!) ISBN: 9789042929845. Als dit in lijn met Houtman is, dan is ook dit erg (te!) gedetailleerd voor gemiddeld gebruik..

Waar op gewacht kan worden zijn:
James W. Watts, Leviticus (HCOT); de overige delen.
of:
Gary Anderson, Leviticus (Hermeneia)
De vraag is echter op welke termijn deze boeken verschijnen.
Feit is dat voor student of pastor Milgrom deels verouderd (1991) en als geheel te uitgebreid is. 
Wie nu alles wil weten kan voor nu bij hem terecht.


NUMERI
Massief, deels wat ouder, maar ongetwijfeld goed en grondig is:
Baruch A. Levine, Numbers. 2 Vols. (AB) Yale Press,
   Numbers 1-20, 1993 (p.550)
   Numbers 21-36, 2000 (p.630) Zie ook deze korte review .
Wat compacter, maar met een duidelijke focus op de literaire structuur en minder op andere zaken is:
Rolf P. Knierim; George W. Coats, Numbers (FOTL), Eerdmans, 2005. (p.380)
ook mogelijk, maar wat ouder, is:
J. Milgrom, Numbers (JPS Torah Commentary), Philadelphia: JPS, 1990 (520 grote pagina’s)
Het is niet duidelijk of er iets nieuws uitkomt, van wie en wanneer.
Wat genoemd wordt is dat Hermeneia en HCOT (F. Gosling of J.F. Elwolde) met een commentaar komen.


DEUTERONOMIUM
Jack R. Lundbom, Deuteronomy, Eerdmans, 2013. Pp. xxx + 1034; see also this review .

Moshe Weinfeld, Deuteronomy 1-11 (AB), Yale Press, 1991. (p.500) ; zie ook deze review.
In tegenstelling tot andere delen in de JPS Torah Commentary–serie is erg grondig en uitgebreid:
Jeffrey H. Tigay, Deuteronomy (JPSTC), JPS, 1996 (p.548: grote pagina’s).

Wat in de pen zit (of zelfs nog niet) zijn:
De planning was dat in de Anchor Bible serie een deel zou komen op Deuteronomy 12-36 (AB) door Moshe Weinfeld, maar hij is in 2009 overleden. Het is afwachten wat de AB betreft.
Maar ook, om naar uit te kijken zijn:
Norbert Lohfink; Georg Braulik, Deuteronomy (Hermeneia)
En onze‘eigen’:
Cornelis Houtman, Deuteronomy (HCOT)
En het evangelicale:
Bill T. Arnold, Deuteronomy (NICOT)
Arnold is gematigd evangelicaal en heeft in NCBC een prettige bijdrage geleverd op Genesis.


JOZUA
H.N. Rösel, Joshua (Historical Commentary on the Old Testament), Leuven: Peeters, 2011 (pp. 400).
Voor de inhoudsopgave zie de site van de uitgever.
Eventueel kan worden gewacht op (data zijn onbekend, dus het kan lang duren):
A.G. Auld, Joshua  (ICC).
P.K. McCarter, Joshua (Hermeneia).
Vervolgens kan een keuze worden gemaakt. Auld is goed op ‘Historical Books’, echter is ICC vaak niet echt werkbaar.


RICHTEREN
Jack M. Sasson, Judges 1–12: A New Translation with Introduction and Commentary (AB, 6D; New Haven: Yale University Press, 2014). Pp. xx + 593.

(voor wie evangelicaal signatuur prima vindt is er:
Trent C. Butler, Judges (Word Biblical Commentary 8), Thomas Nelson, 2009 (p.537).)
Voor wie een commentaar wil dat zich richt op redactiekritiek en op vormktitiek:

Serge Frolov, Judges (FOTL vol. VIB), Eerdmans, 2013, Pp. 390


RUTH
Hier is nu het meest uitgebreid:
Tamara Cohn Eskenazi & Tikva Frymer-Kensky, Ruth (JPSBC), JPS, 2012, p.216, zie ook deze review.
of:
André LaCocque, Ruth (trans. K. C. Hanson; A Continental Commentary) Fortress Press, 2004, Pp. xix + 187.
Er schijnt een commentaar te komen van onze ‘eigen’:
Marjo C.A. Korpel, Ruth (HCOT)
Ze is gespecialiseerd in Ruth en Esther. Het belooft wat... maar wanneer?


I & II SAMUEL
---
Het enige wat momenteel deze rol min of meer kan vervullen is:
Antony F. Campbell, 1 Samuel (FOTL), Eerdmans, 2003. Zie ook: http://www.bookreviews.org/pdf/3290_3689.pdf en deze review.
en:
Antony F. Campbell, 2 Samuel (FOTL), Eerdmans, 2005.

(voor 1 Samuel is voor hen die evangelical materiaal prima/prettig vinden beschikbaar:
D.T. Tsumura, The First Book of Samuel (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 2007 (p.700).
2 Samuel staat op het programma van dezelfde schrijver.)

Er schijnt een commentaar uit te komen voor HCOT:
Ake Viberg, 1 Samuel (HCOT)
Hij heeft in 2007 een monografie geschreven over het handelen van profeten. Verder kan ik niet zo snel iets zeggen.


I & II KONINGEN
--- (Cogan en Tadmor (AB) valt echt tegen)
Het wachten is op:
Robert McLachlan Wilson, 1/2 Kings (Hermeneia)
Of, uit meer evangelicale hoek:
Richard S. Hess, NICOT, Eerdmans, datum uitgave onbekend.
Voor 2 Koningen is wellicht op termijn een belangrijke bijdrage:
Kevin Cathcart, 2 Kings (HCOT)

I KRONIEKEN
Knoppers, Gary. I Chronicles. 2 Vols. AB. Yale Press;
   I Chronicles 1-9, 2004 (p.535); Zie ook deze review en deze review. 
   I Chronicles 10-29, 2004 (p. 550); Zie ook deze review en deze review.                                                              
of:
Ralph W. Klein, 1 Chronicles: A Commentary (Hermeneia), Fortress Press, 2006 (pp. xxi +561). Zie ook deze review.
Zelf ben ik erg te spreken over het Hermeneia format. Werkt plezierig.


II KRONIEKEN
Ralph W. Klein, 2 Chronicles: A Commentary (Hermeneia), Fortress Press, 2012 (pp. 592).                              
Voor II Kronieken is het verder wachten op de andere ‘topper’
Gary Knoppers, II Chronicles (AB)

Zelf ben ik erg te spreken over het Hermeneia format. Werkt plezierig.
Naast deze twee wordt ook verwacht (maar wanneer?):
Isaac Kalimi, 2 Chronicles (HCOT)


EZRA
---
Nu is er niets, het wachten is op:
Bob E.J.H. Becking, Ezra (HCOT)
Lisbeth Fried, Ezra-Nehemiah (ECC)
Tamara Cohn Eskenazi, Ezra-Nehemiah (AB)


NEHEMIA
---
Nu is er niets, het wachten is op:
Edward Noort, Nehemiah (HCOT)
Lisbeth Fried, Ezra-Nehemiah (ECC)
Tamara Cohn Eskenazi, Ezra-Nehemiah (AB)


ESTHER
---
Nu is er niets, het wachten is op:
Marjo C.A. Korpel, Esther (HCOT)
Michael O'Connor, Esther (Hermeneia)
Ik verwacht dat beide erg goed zullen zijn.
(misschien voldoet hier redelijk: Adele Berlin, JPS Bible Commentary, 2001; maar deze is nogal uitgesproken. (zie ook deze review) en, is het een meerwaarde tov Levinson?)


JOB
Wat momenteel enigzins actueel is, maar wel met aandacht moet worden gelezen is:
David J. A.Clines, Job 21-37 (Word Biblical Commentary 18a), Nashville: Thomas Nelson, 2003 (p.537)
David J. A.Clines, Job 38-42 (Word Biblical Commentary 18b), Nashville: Thomas Nelson, 2011 (p.537).


A commentary on the chapters 1-20:
David J. A.Clines, Job 1-20 (Word Biblical Commentary), Nashville: Thomas Nelson, 1989 (p.501)
Choon-Leong Seow, Job 1-21: Interpretation and Commentary (Illuminations), Eerdmans, 2013 (p.999). I recommend the latter. See also this review.

Voor een commentaar op het gehele boek is ook verkrijgbaar:
John Gray, The Book of Job, Sheffield Phoenix, 2010, p.540 (pas op de prijs! Via Sheffield voor studenten en doctoren voor 50%)
Minder technisch, maar erg goed is Balentine in de SHBC - serie.
en, vanuit een meer orthodox evangelicale hoek geschreven:
T. Longman III, Job (BECOTWP), Grand Rapids: Baker Academic, 2012Verder is het wachten op de waarschijnlijk goede commentaren van:
Michael Coogan, Job (Hermeneia)
Richard S. Hess, Job (HCOT)


PSALMEN
Frank Lothar Hossfeld; Erich Zenger, Psalms 51-100 (Hermeneia), Fortress Press, 2005, p.575
Frank Lothar Hossfeld; Erich Zenger, Psalms 101-150 (Hermeneia), Fortress Press, 2011. Zie ook deze review en deze review.
en:
John Goldingay, Psalms 1-41 (BECOTWP), Baker, 2008 (p.650)
John Goldingay, Psalms 42-89 (BECOTWP), Baker, 2008 (p.750)
John Goldingay, Psalms 90-150 (BECOTWP), Baker, 2008 (p.820)
Goldingay (evangelical) biedt duidelijk een christelijke lezing, maar is uitgebreid en op veel punten goed.
Dan is het nog wachten op:
Frank Lothar Hossfeld; Erich Zenger (is overleden), Psalms 1-50 (Hermeneia)
Voor wie toch wat anders will(moeilijk voor te stellen), is het wachten op:
Phil J. Botha; Gert T.M. Prinsloo, Psalms (HCOT)


SPREUKEN
Wat nu uitgebreid en goed is:
Michael V. Fox, Proverbs 1-9 (AB), Yale Press, 2000. (p.490)
Michael V. Fox, Proverbs 10-31 (AB), Yale University Press, 2009. (p.745) Zie ook deze review.                                     

J. A. Loader, Proverbs 1–9 (HCOT), Leuven: Peeters, 2014: pp. xxviii + 407
Wat wellicht nog uit zal komen:
Bernd Schipper, Proverbs (Hermeneia)
James A. Loader, Proverbs (HCOT)
Jan Joosten, Proverbs (ICC)


PREDIKER
Mijn voorkeur zou uitgaan naar (vanwege format en datum):
Thomas Kruger, Qoheleth: A Commentary (Hermeneia), Augsburg Fortress, 2004.(is vertaling van in Duits verschenen commentaar). Ik ben het vaak niet met hem eens, maar dat genereert juist veel gedachten.
Een alternatief zou kunnen zijn:
Anton Schoors, Ecclesiastes (HCOT), Peeters Publishers, 2013. LXVI + 854 p. (erg uitgebreid en technisch. Op het gebied van de taal van Prediker waaarschijnlijk onovertroffen. Schoors is al lange tijd grondig met Prediker bezig: twee volumes over het taalgebruik in Prediker: 1991 en 2004)
of :
M.V. Fox, A Time to Tear Down and a Time to Build Up, Eerdmans, 1999, p.440 (uitgebreider dan zijn JPS-werk en beide zijn aan te bevelen).
of:
Choon-Leong Seow, Ecclesiastes (AB), Yale Press, 1997. (p.688)                                                    

Wat nog op de planning staat is:
Katherine Dell, Ecclesiastes (ECC)
Stuart D.E. Weeks, Ecclesiastes (ICC)


HOOGLIED
Momenteel het meest diepgravend:
J. Cheryl Exum, Song of Songs (OTL), Westminster John Knox, 2005, p.280 (veel nadruk op poëzie)
en:
R.S. Hess, Song of Songs (BECOTWP),Grand Rapids: Baker Academic, 2009 (p.285).

In de planning staan:
F. W. Dobbs-Allsopp, Song of Songs (ECC)
(als hij dit even goed doet als zijn werk op klaagliederen, dan wordt dit goed)
Wilfred G. E. Watson, Song of Songs (HCOT)


JESAJA 1-39
Al uitgekomen zijn:
J.J.M. Roberts, Isaiah 1–39 (Hermeneia), Fortress Press, 2015: pp. 554
Joseph Blenkinsopp, Isaiah 1-39 (AB 19a), Doubleday, 2000. (p.540) Zie ook deze review.
en:
Marvin A. Sweeney, Isaiah 1-39 with an Introduction to Prophetic Literature (FOTL), Eerdmans, 1996. (Veel aandacht voor redactie en de consequenties daarvan voor de betekenis.)

H.G.M. Williamson, Isaiah 1-5 (ICC), T&T Clark, 2006.
(Vreselijk uitgebreid en duur.)
Willem A.M. Beuken, Isaiah 28-39 (HCOT), Peeters, 2001.
Ken ik (nog) niet, maar moet goed zijn. Ik vermoed dat het erg uitgebreid is.

Wat nog uit moet komen en waar men best wat hoop op mag hebben:
Andrew Bartelt; Paul R. Raabe, Isaiah 1-39 (ECC)
Wat nog uitkomt en waar men wellicht meer in wetenschappelijke kring naar uitkijkt:
Hendrik Leene, Isaiah 1-12 (HCOT)
Willem A.M. Beuken, Isaiah 13-27 (HCOT)
H.G.M. Williamson, Isaiah 6-27 (ICC)
John A. Emerton, Isaiah 28-39 (ICC)


JESAJA 40-66
Een vertaling van een eerder in het Hebreeuws verschenen commentaar:
Shalom M. Paul,  Isaiah 40-66: A Commentary (ECC), Eerdmans, 2012.  See also this review
Reviews of his Hebrew commentary: this and this        
Verder:
Joseph Blenkinsopp, Isaiah 40-55 (B 19a), Doubleday, 200. (P.425) ISBN 0385497172.
Klaus Baltzer, Deutero-Isaiah: A Commentary - Isaiah 40-55 in dramatic voice (Hermeneia), Fortress Press, 2001.
(hier is veel kritiek op, in die zin dat men zegt: veel Baltzer en weining Jesaja: zie ook zijn respons)
John Goldingay; David F. Payne, Isaiah 40-55 (ICC), T. & T. Clark Publishers, 2007. Zie ook deze review. (2 delen; Duur!)
Wat ten opzichte van de drie hierboven dan een aanvulling is:
Joseph Blenkinsopp, Isaiah 56-66 (AB 19B), Doubleday, 2003 (p.355). Zie ook deze review. 
John Goldingay, Isaiah 56-66 (ICC), Bloomsbury T&T Clark, 2014, pp.704

Wat nog uit moet komen is:
Roy F. Melugin, Isaiah 40-66 (FOTL)
Als dit dezelfde kwaliteit heeft als Sweeney, wat moeilijk lijkt, dan wordt dit, hoewel specialistisch, wel een interessant boek.
Waar het op neer komt is dat het te hopen is dat Paul (ECC) erg goed is, anders ben je hoe dan ook erg veel geld kwijt


JEREMIA
De uitgebreide commentaren op dit moment zijn niet erg actueel en met wisselende beoordelingen:
Jack R. Lundbom, Jeremiah. 3 Vols (AB), Yale Press, 1999;                               
   Jeremiah 1-20, 1999 (p.980). Zie ook deze review.                                                                     
   Jeremiah 21-36, 2004 (p.660). Zie ook deze review.
   Jeremiah 37-52, 2004 (p.640). Zie ook deze review.
William McKane, Jeremiah 26-52 (ICC), T&T Clark, 1996 (deel 1 is uit 1986!).
Wellicht is Allen (OTL) hier nog wel het meest geschikt.

Wat wordt verwacht is:
Bob J. Oosterhoff; Erik Peels, Jeremiah (HCOT)
Dat is wellicht het commentaar waar onze hoop op gevestigd moet zijn.
Misschien ook interessant wordt:
Richard D. Weiss, Jeremiah (FOTL)


KLAAGLIEDEREN
Johan Renkema, Lamentations (HCOT), Peeters, 1999.
(heel erg uitgebreid!)
Robert Salters, Lamentations (ICC), T. & T. Clark Publishers, 2011 (p.450) (duur en erg uitgebreid)
Iets om ons op te verheugen is:
J.J.M. Roberts, Lamentations (Hermeneia)


EZECHIËL
Hier is het in het Engelstalig terrein schaars. Wat aardig lijkt te zijn is:
Leslie C. Allen, Ezekiel 1-19 (WBC), Thomas Nelson, 1994. (p.340)
Moshe Greenberg, Ezekiel 21-37 (AB), Yale Press, 1997, (p.372). Zie ook deze review.
Beide zijn wat oud. (Allen is meestal erg goed, maar functioneert hier in WBC…). Eveneens ontbreekt bij deze twee hoofdstuk 20. Op 38-48 is momenteel niet iets te krijgen.

Dit wordt op termijn wellicht opgelost door:
HCOT heeft twee commentaren in de planning staan:
Henrie F. van Rooy, Ezekiel 1-24 (HCOT)
Corrine Patton, Ezekiel 25-48 (HCOT)

Een optie is om tot die tijd tevreden te zijn met Odell (SHBC).
Milgroms deel op Ezechiël 38-48 (gepland in de AB-serie) komt niet uit vanwege zijn overlijden. Nu is daarom dit boek uitgebracht, wat niet als een uitgebreid commentaar functioneert.


DANIËL
Momenteel is het enige dat enigszins bij de tijd is:
John J. Collins,  Daniel (Hermeneia), Fortress Press, 1994. See this review. And also this review.

Er staan twee commentaren op het programma:
Brian Mastin, Daniel (ICC)
Jan-Wim Wesselius, Daniel (HCOT)


HOSEA
Ehud Ben Zvi, Hosea (FOTL), Eerdmans, 2005.
FOTL is specialistisch en behandeld maar een deel van de vragen bij de tekst, maar dit deel is recent en lijkt goed te zijn.
A. Macintosh, Hosea (ICC), T&T Clark, 1997, (erg uitgebreid); zie ook deze review
J. Andrew Dearman, The Book of Hosea (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 2010. (p.440) (evangelicaal, maar kan goed zijn; lijkt apologetisch conservatief)
Op termijn (welke?) wordt verwacht:
Dwight R. Daniels, Hosea (HCOT)


JOËL
---
Momenteel is het meest uitgebreid en grondig hier Barton:
John Barton, Joel and Obadiah (OTL), Westminster John Knox, 2001. zie ook deze review
Wat verwacht wordt is:
Ted Hiebert, Joel (Hermeneia)
Gert Kwakkel, Joel (HCOT)
Robert P. Gordon, Joel, Obadiah, Haggai, Zechariah, Malachi (ICC)

AMOS
Het is al wat ouder, maar het is er wel (en het is ook goed):
Shalom M. Paul, Amos (Hermeneia), Fortress Press, 1991.
Verwacht wordt:
Meindert Dijkstra, Amos (HCOT)


OBADJA
Johan Renkema, Obadiah (HCOT), Peeters, 2003. Pp. 224 (erg uitgebreid, evenals:) 
Paul R. Raabe, Obadiah: A New Translation with Introduction and Commentary (AB24D), Doubleday, 1997, Pp. xxvi +310
Beknopt alternatief:
John Barton, Joel and Obadiah (OTL), Westminster John Knox, 2001. zie ook deze review
Verwacht wordt:                    
Robert P. Gordon, Joel, Obadiah, Haggai, Zechariah, Malachi (ICC)


JONA
---
Verwacht wordt:
James Kugel, Jonah (Hermeneia)

Johannes H. Potgieter, Jonah (HCOT)


MICHA
---
(voor hen die evangelical signatuur prima/prettig vinden is er:
Bruce Waltke, A commentary on Micah, Eerdmans, 2007 (zijn bespreking van literatuur gaat feitelijk 'maar' tot 1990))
Verwacht wordt:
Johannes C. de Moor, Micah (HCOT)


NAHUM
Klaas Spronk, Nahum (HCOT), Peeters, 1996. (erg uitgebreid)
Verwacht wordt:
Kevin Cathcart, Nahum, Habakkuk, Zephaniah (ICC)


HABAKUK
Verwacht wordt:
Habakkuk, Vanderhooft, David, (Herm.)
Habakkuk, Prinsloo, Gert T.M., (HCOT)
Kevin Cathcart, Nahum, Habakkuk, Zephaniah (ICC)


ZEFANJA
Marvin A. Sweeney, Zephaniah (Hermeneia), Fortress Press, 2003. Zie ook deze review en deze beknopte review


HAGGAÏ
---
Verwacht wordt:
Paul D. Hanson, Haggai, Zechariah (Hermeneia)
William Th. Koopmans, Haggai (HCOT)
Robert P. Gordon, Joel, Obadiah, Haggai, Zechariah, Malachi (ICC)


ZACHARIA 1-8
Al Wolters, Zechariah (HCOT), Peeters, 2014. pp. LII + 247 (475)
Verwacht wordt:
Paul D. Hanson, Haggai, Zechariah (Hermeneia)
Robert P. Gordon, Joel, Obadiah, Haggai, Zechariah, Malachi (ICC)


ZACHARIA 9-14
Paul L. Reditt, Zechariah 9-14 (International Exegetical Commentary on the Old Testament: IECOT), Kohlhammer Verlag, 2012, Pp.167 (hardback en dus ook duur, ca. 55 euro). In deze serie lijken goede volumes te gaan komen.
Al Wolters, Zechariah (HCOT), Peeters, 2014. pp. LII + 228 (475)

Verwacht wordt:
Paul D. Hanson, Haggai, Zechariah (Hermeneia)
Robert P. Gordon, Joel, Obadiah, Haggai, Zechariah, Malachi (ICC)


MALEACHI
---
Verwacht wordt:
Adam S. van der Woude, Malachi (Hermeneia)
S. D. Snyman, Malachi (HCOT)
Robert P. Gordon, Joel, Obadiah, Haggai, Zechariah, Malachi (ICC)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten