donderdag 19 januari 2012

Advanced NT Commentaries

For visitors who are more interested in commentaries that are more orthodox protestant (commentaries with an evangelical stance): here is another list

Er is ook een specifieke 'orthodox protestantse' lijst (klik hier).

MATTHEUS
Ulrich Luz, Matthew - 3 Vols (Hermeneia):      
Matthew 1-7, 2007 (p.440) (Duits origineel is van 2002). Zie ook deze review, deze review en  deze review.
Matthew 8-20, 2001 (p.650). Zie ook deze kortere review.        
Matthew 21-28, 2005 (p.690)
Schijnt erg goed te zijn. Eventueel kan voor een nieuwer werk gewacht worden op:
Jack D. Kingsbury, Matthew (ECC)
of:
John P. Meier, Matthew (AB) (heeft eerder, 1980, een commentaar van 380 pagina’s geschreven, en nog veel meer)
Reden om te wachten op Meier of Kingsbury kan ik niet bedenken, behalve: geld.

MARKUS
Adela Yarbro Collins,  Mark: A Commentary (Hermeneia), Fortress Press, 2007. Zie ook deze review en nog een review uit JETS   
of, minder technisch en uitgebreid, en met nadruk op narratieve exegese:
Camille Focant, The Gosel according to Mark: A Commentary, transl. by Leslie Robert Keylock, Pickwick, 2012 (Original: French, 2004), pp. xvi + 740.

LUKAS
Francois Bovon, Luke 1: A Commentary on the Gospel of Luke 1:1-9:50 (Hermeneia), Fortress Press, 2003. Zie ook deze review, deze korte review en deze review.
Francois Bovon, Luke 3: A Commentary on the Gospel of Luke 19:28-24:53 (Hermeneia), Fortress Press, 2012
En dan wachten op:
Francois Bovon, Luke 2: A Commentary on the Gospel of Luke 9:51-19:27 (Hermeneia), Fortress Press, mei 2013.

JOHANNES
Wachten op:
Harold W. Attridge, John, Hermeneia
Of kiezen voor:
Craig S. Keener, The Gospel of John (2vols), Hendrickson (Baker), 2003 (p.1665)
Is enigzins confessioneel (orthodox protestants/pentacostaal).
Twee andere opties zijn ‘smaak’-kwesties:
J. Ramsey MichaelsThe Gospel of John (NICNT), Eerdmans, 2010.
Is orthodox protestants.
of:
Urban C. Wahlde, The Gospel and Letters of John (ECC), Eerdmans, 2010
Is erg gedetailleerd en nauwelijks mee te werken. Wahlde gaat erg in op redactielagen en behandelt die afzonderlijk. Erg boeiend voor de wetenschappelijke discussie, maar minder voor de studeerkamer.
Het zelfde geldt waarschijnlijk voor het na zijn dood uitgekomen:
John F. McHugh,  John 1-4: A Critical and Exegetical Commentary (ICC), T&T Clark, 2009.
Het deel op 5-21 (of 1-21?) moet nog uitkomen (onder medewerking van M. den Boer??).
Ik acht het aannemelijk dat Attridge of Keener beter werkbaar zijn.
Dan is dus de keuze om nu al iets aan te schaffen uit evangelicale hoek, of om te wachten tot… ja, tot wanneer eigenlijk… Attridge?

HANDELINGEN
In de maak is de serie delen van Keener. Uit is:
Craig S. Keener, Acts: An Exegetical Commentary: Introduction and 1:1-2:47, Baker, 2012 ; zie ook deze en deze reviews.   
Als dit dezelfde kwaliteit heeft als zijn commentaar op Johannes, is het een commentaar om in de gaten te houden.
In augustus wordt verwacht:
Craig S. Keener, Acts: An Exegetical Commentary: 3:1-14:28, Baker Academic, Augustus 2013
Daarna moeten er nog twee delen komen.
Pervo is  dan wel hermeneia, maar wel van een heel andere aard dan Luz en Bovon
Zie daarvoor ook de reviews:
Richard I. Pervo, Acts: A Commentary (Hermeneia), Fortress Press, 2008. See also this review, but also this review and here.
Een andere optie is het voor een deel oudere (en drogere) werk van Barrett:
C.K. Barrett, A Critical and Exegetical Commentary on The Acts of the Apostles. 2 vols. (ICC), T. & T. Clark, 1994 (1-14), 1998 (15-28).

ROMEINEN
R. Jewett, Romans: A Commentary (Hermeneia), Fortress Press, 2006. (zie ook: http://www.bookreviews.org/pdf/5601_5897.pdf , deze van JETS, deze van Talbert en ook deze van LT Johnson

I KORINTHE
Roy E. Ciampa ; Brian S. Rosner, The First Letter to the Corinthians (PNTC), Eerdmans, 2010. (p.975)
Is confessioneel, maar ook grondig en goed (in die zelfde richting zit ook A. Thiselton, NIGTC, 2000 ; zie ook deze review.)
Joseph A. Fitzmyer, First Corinthians (AB), Yale University Press, 2008. (p.685)
Is minder uitgebreid dan anderen (bijv. Thiselton en Ciampa&Rosner), maar Fitzmeyer boezemt wel ontzag in met zijn staat van dienst.
Eventueel kan gewacht worden op:
E. Earle Ellis, 1 Corinthians (ICC)
ICC is vaak meer voor op de academie dan voor in de studeerkamer.

II KORINTHE
Murray J. Harris, The Second Epistle to the Corinthians (NIGTC), Eerdmans, 2005. (p.1115)
Is van een evangelical-serie, maar wel uitgebreid en goed. Wellicht loont het voor sommigen om te wachten op:
Margaret M. Mitchell, 2 Corinthians (Hermeneia)
Het is niet duidelijk wanneer deze uitkomt en bovendien is Hermeneia vrij duur!

Galaten
James Louis Martyn, Galatians (AB), Yale Press, 1997. (p.635)
Is niet de nieuwste meer, bovendien heeft zijn leerling, M. de Boer, het meeste verwerkt in NTL.
Het is wellicht een idee om daar even tevreden mee te zijn en dan te wachten op:
Robert Van Voorst, Galatians (ECC)
en:
Graham N. Stanton, Galatians (ICC)
Dan is wel de vraag welke eerst komt en wat de kwaliteit dan is, zowel wat inhoud als wat bruikbaarheid betreft.

EFEZE
Ernest Best, Ephesians (ICC), T&T Clark, 1998. Zie ook deze review.  
Ik vind deze goed, maar ben ook benieuwd naar:
Hendrix, Holland, Ephesians, (Herm.)

FILIPPENZEN
Paul A. Holloway, Philippians (Hermeneia), Fortress Prees, 2017. (p.286)
John H.P. Reumann, Philippians (AB), Yale University Press, 2008. (p.825). Zie ook deze review   
Zeer uitputtend, wellicht te uitgebreid om mee te werken.
or wait for:
N. T. Wright, Philippians (ICC)

KOLOSSENZEN
James D. G. Dunn, The Epistles to the Colossians and to Philemon (NIGTC), Eerdmans, 1996 (p.405)
Of:
Robert McLachlan Wilson, Colossians And Philemon (ICC), T&T Clark, 2005.
Ik vind laatst genoemde goed. Is eveneens 9 jaar jonger. Dunn staat ook goed bekend.

I & II THESSALONICENZEN
Gordon D. Fee, The First and Second Letters to the Thessalonians (NICT), Eerdmans, 2009 (p.390)
Fee wordt door velen erg gewaardeerd. Het is een vrij nieuw commentaar, maar wel uit pentacostale/evangelicale hoek.
Een andere mogelijkheid is het nieuwe:
Karl P. Donfried, 1 & 2 Thessalonians (ICC), T&T Clark, 2013. pp. 640 (een echte Thessalonicenzen specialist)
Een inmiddels iets oudere grondige mogelijkheid:
Abraham J. Malherbe, The Letters to the Thessalonians (AB), Yale Press, 2000. (p.528)
(Fee heeft deze ook verwerkt)
Eventueel kan gewacht worden op:
Helmut Koester, 1/2 Thessalonians (Hermeneia). Dit zal ongetwijfeld erg goed zijn.


I & II TIMOTHE√úS
Luke Timothy Johnson, The First and Second Letters to Timothy (AB), Yale Press, 2001.
I. Howard Marshall, Pastoral Epistles (ICC), T&T Clark, 1999.
Philip H. Towner, The Letters to Timothy and Titus (NICNT), Eerdmans, 2006. (p.930)
Alle drie zijn goed, een kwestie van smaak. Towner zal in het gebruik iets vriendelijker zijn wellicht.
Er kan eventueel gewacht worden op:
Abraham J. Malherbe, Pastoral Epistles (Hermeneia)

TITUS
I. Howard Marshall, Pastoral Epistles (ICC), T&T Clark, 1999.  
Philip H. Towner, The Letters to Timothy and Titus (NICNT), Eerdmans, 2006. (p.930)
Alle twee zijn goed, een kwestie van smaak. Towner zal in het gebruik iets vriendelijker zijn wellicht.
Er kan eventueel gewacht worden op:
Abraham J. Malherbe, Pastoral Epistles (Hermeneia)

FILEMON
Joseph A. Fitzmyer, Philemon (AB), Yale Press, 2000. (p.150)

HEBREE√čN
Peter T. O'Brien, The Letter to the Hebrews (PNTC), Eerdmans, 2010. (p. 625)
Hij heeft eveneens verwerkt:
Craig Koester, Hebrews (AB) Yale Press, 2001. (p.625)
Beide erg goed en grondig. O’Brien is een stevige evangelical.

JAKOBUS
---
(hier bestaat wel iets, maar niet wat je vermoedelijk wilt kopen; hoewel:
L.T, Johnson in de AB-serie uit 1995 valt te overwegen. en:
voor hen die het graag in een conservatieve hoek zoeken zijn goed:
1. Douglas Moo, James (PNTC), Eerdmans, 2000;
2. Mariam Kamell and Craig L. Blomberg, James (Zondervan Exegetical Commentary), Zondervan, 2008;
en misschien ook:
Scott McKnight, James (NICNT), Eerdmans 2011)
Voor anderen is het wachten op:
Dale C. Allison, James (ICC)
of:
John S. Kloppenborg, James (Hermeneia)

I PETRUS
John Huxtable Elliott, 1 Peter (AB), Yale Press, 2001. (p.975)
Paul J. Achtemeier, Peter 1: A Commentary on First Peter (Hermeneia), Fortress Press, 1996. Zie ook deze review in JETS.
Elliot is een echte autoriteit. Ik vond zelf Achtemeier beter werken. Bovendien heeft Elliot wat conservatieve trekjes. Er kan eventueel gewacht worden op:
David A. deSilva, I Peter (ECC)
David Horrell, 1 Peter (ICC)
Reden is dan dat Achtemeier toch ook al weer wat ouder wordt.

II PETRUS
---
(hier bestaat wel iets, maar niet wat je vermoedelijk wilt kopen; hoewel:
Jerome Neyrey in de AB-serie uit 1993 valt te overwegen. en:
voor hen die het graag in een conservatieve hoek zoeken zijn goed:
Peter Davids, The Letters of 2 Peter and Jude (PNTC), Eerdmans, 2006
(review van een 'geestverwant', als ook deze);
Gene L. Green, Jude and 2 Peter (Baker ECNT), Baker, 2008 (review van een 'geestverwant').)
Voor anderen is het wachten op:
B.A. Pearson, 2 Peter / Jude (Hermeneia)

I-III JOHANNES
Urban C. Wahlde, The Gospel and Letters of John (ECC), Eerdmans, 2010 (deel 3, p.450)
Lijkt goed te zijn, maar geen reviews in tegenstelling tot Lieu en Painter, die beide bijna even uitgebreid zijn. 
Eventueel kan gewacht worden op:
D. Moody Smith, Johannine Epistles (ICC)

JUDAS
Zie 2 Petrus.

OPENBARING
Het wachten is op:
Elizabeth Schussler Fiorenza, Revelation (Hermeneia)
of:
Craig Koester, Revelation (AB)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten