donderdag 19 januari 2012

Uitgebreide commentaren NT uit Evangelicale hoek

The commentaries listed below are of importance for those who feel at home in a more or less protestant-orthodox part of the church. These are commentaries written from a so-called 'evangelical' point of view. That means: issues like historical reliability and systematic theology (protestant, Anselmian) are frequently discussed.
The titles listed here are the best in this category (from my point of view the first mentioned are the best).
Others probably have other thougts (see for instance www.bestcommentaries.com and Jeremy Pierce).
There is a category of commentaries that's not mentioned here. These are written from a Lutheran, Pentacostal and also from a Reformed point of view. On the internet you can find lists of these commentaries.


Dutch:
Deze commentaren zijn dus geschreven vanuit een hoge Schriftopvatting. Dat betekent dat men voorzichtig is als het om historische betrouwbaarheid, datering en auteurschap gaat. De commentaren die hier niet zijn opgenomen laten in (te) grote mate de exegese overheerst worden vanuit de systematische theologie. Voor wie dat juist wil zijn er lijsten op internet.

MATTHEUS
R. T. France, The Gospel of Matthew (NICNT), Eerdmans, 2007, Pp. lxiv + 1169
or:
Grant R. Osborne, Matthew (ZECNT), Zondervan, 2010, Pp. 1152

MARKUS
R. T. France, The Gospel of Mark (NIGTC), Eerdmans, 2002, Pp. 756
Er is ook een volume van Stein (Baker, 2008, Pp. 844).
Expected:
Mark L. Strauss, Mark (ZECNT), Zondervan, 2014. pp. 784. ISBN-13: 9780310243588

LUKAS
Joel B. Green, The Gospel of Luke (NICNT), Eerdmans,1997
of:
David E. Garland, Luke (ZECNT 3), Zondervan, 2012, Pp. 1040
Naast deze twee is er ook Bock (Baker, 1996). Erg uitgebreid, maar in mijn beleving niet erg behulpzaam.

JOHANNES
Craig S. Keener, The Gospel of John (2vols), Hendrickson (Baker), 2003 (p.1665)
een optie is ook, kwestie van smaak (Keener zit meer op een ‘socio-rhetorical’-lijn):
Michaels, J. Ramsey, The Gospel of John (NICNT), Eerdmans, 2010.
Daarnaast is er ook Köstenberger (Baker, 2004)


HANDELINGEN
Craig S. Keener, Acts: An Exegetical Commentary: Introduction and 1:1-2:47, Baker, 2012 ; zie ook deze en deze reviews.
Craig S.Keener, Acts: An Exegetical Commentary: 3:1-14:28(Volume 2), Eerdmans, 2013. Pp. 1200. ISBN-13: 9780801048371 ; see also this review

Craig S. Keener, Acts: An Exegetical Commentary: 15:1-23:35 (Volume 3), Eerdmans, 2014. Pp. 1200. ISBN-13: 9780801048388 
We have to wait on Volume 4 to complete the commentary (october 2015).
These are alternatives:
Eckhard J. Schnabel, Acts (ZECNT), Zondervan, 2012, Pp.1168 See also this review 
David G. Peterson, The Acts of the Apostles (PNTC), 2009, Pp. LV +790 (An evangelical review: 2 more reviews: here and here)
Verder bestaat ook: Bock (Baker, 2012).

ROMEINEN

Colin G. Kruse, Paul's Letter to the Romans (Pillar), Grand Rapids: Eerdmans, 2012.
Nog geen grondige peer-review, maar wel:
en:
Ook nieuw is:
Wat ouder zijn:
Douglas J. Moo, The Epistle to the Romans (NICNT), 1996
Is niet al te jong meer. Wat dat betreft, is slechts 8 jaar ouder:
James D. G. Dunn, Romans (WBC) 2 vols, Dallas: Word, 1988.

   Romans 1-8 ; zie ook deze korte review.
   Romans 9-16 Is erg grondig en vanuit een 'New Perspective' positie geschreven.

Het is goed om te bedenken dat  er twee nieuwe commentaren uitkomen. Het gaat om Longenecker in NIGTC (!) en Thielman in Zondervan Exegetical Commentary. Voor meer info zie
Jeremy Pierce. Op internet wordt ook vanuit sommige kanten Schreiner (Baker, 1998) aangeprezen.

I KORINTHE
Roy E. Ciampa; Brian S. Rosner, The First Letter to the Corinthians (Pillar), Eerdmans, 2010. (p.975)
In diezelfde richting, maar minder eenvoudig te behappen is:
A. Thiselton,  The First Epistle to the Corinthians (NIGTC), Eerdmans, 2000

Verder is er ook het commentaar van Garland (Baker, 2003)

II KORINTHE
Murray J.  Harris, The Second Epistle to the Corinthians (NIGTC), Eerdmans, 2005. (p.1115)

Mark. A. Seifrid, The Second Letter To The Corinthians (PILLAR NTC), Eerdmans, 2014. Pp.569. ISBN-13: 9780802837394

GALATEN
Douglas J. Moo, Galatians (BECNT), Baker Academic, 2013. Pp. 496. ISBN-13: 978080102754; another review

Ook recent, maar behoorlijk geschreven vanuit een systematisch-theologische vooringenomenheid (wat wellicht voor lezers hier geen punt is), is:
Thomas R. Schreiner, Galatians (Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament), Grand Rapids: Zondervan, 2010 (423 grote pagina’s)
Andere series hebben hier erg oude delen. Op niet al te lange termijn worden verwacht:
David. A. deSilva, Galatians (NICNT)
Ook in de planning, maar waarschijnlijk iets later is:
D.A. Carson, Galatians (Pillar)

EFEZE
Peter T. O’Brien, The Letter to the Ephesians (Pillar), Eerdmans, 1999 (p. 539)
of, meer uitgebreid en wellicht niet meer bruikbaar:
Harold W. Hoehner, Ephesians:An Exegetical Commentary, Baker Academic, 2002 (p. 960)
recent is uitgekomen:
Frank S. Thielman, Ephesians (Baker Exegetical Commentary on the New Testament), Baker, 2010 (p.544; is kritisch op New Perspective). See also this serious review.
en:
Clinton E. Arnold, Ephesians (Zondervan Exegetical Commentary), Zondervan, 2010 (538 grote pagina's). See also this serious review.

FILIPPENZEN
Gordon D. Fee, Paul’s Letter to the Philippians (NICNT), Eerdmans, 1995. Zie ook deze review en deze review
of, tien jaar nieuwer:
G. Walter Hansen, The Letter to the Philippians (Pillar), Eerdmans, 2005

KOLOSSENZEN
James D. G. Dunn, The Epistles to the Colossians and to Philemon (NIGTC), Eerdmans, 1996. (p.405)
Meer recent:
Douglas J. Moo, The letters of the Colossians and to Philemon (Pillar), Grand Rapids: Eerdmans, 2008 (Pp. 480)
or:
David W. Pao, Colossians and Philemon (ZECNT), Zondervan, 2012, Pp. 464 (Pp. 320/90)

I & II THESSALONICENZEN
Gordon D. Fee, The First and Second Letters to the Thessalonians (NICNT), Eerdmans, 2009 (Pp. 390)

or:
Gary S. Shogren, 1 and 2 Thessalonians (ZECNT), Zondervan, 2012, Pp. 375

I & II TIMOTHEÜS en TITUS
I. Howard Marshall, Pastoral Epistles (ICC), T&T Clark, 1999.
or:
Philip H. Towner, The Letters to Timothy and Titus (NICNT), Eerdmans, 2006. (Pp. 930)
Alle twee zijn goed, een kwestie van smaak. Towner is in het gebruik iets vriendelijker.

FILEMON
See Colossians

HEBREEËN
Gareth Lee Cockerill, The Epistle to the Hebrews (NICNT), Eerdmans, 2012. (pp. L + 742) See this review also

Peter T. O'Brien,  The Letter to the Hebrews (PNTC), Eerdmans, 2010. (p. 625)

JAKOBUS
Douglas Moo, The Letter of James (Pillar), Eerdmans, 2000 (staat goed bekend; review uit 'reformed' hoek)
Meer recent zijn:
Mariam Kamell and Craig L. Blomberg, James (Zondervan Exegetical Commentary), 2008 (280 grote pagina’s);
En:
Scott McKnight, The letter of James, NICNT, 2011 (p. 520)

I PETRUS
Karen H. Jobes, 1 Peter (Baker Exegetical Commentary on the New Testament), Baker, 2005 (p. 370; review is van Elliot, auteur van AB-deel op 1 Petrus!!)

II PETRUS
Peter Davids, 2 Peter and Jude, Pillar, 2006 (p.380)
Gene L. Green, Jude and 2 Peter, Baker ECNT, 2008 (p.448)

I-III JOHANNES
Karen H. Jobes, 1,2, & 3 John (ZECNT), Zondervan, 2014. Pp. 368. ISBN-13: 9780310244165

Colin G. Kruse, The Letters of John (Pillar), Eerdmans, 2000 (p.270)
Of anders, iets meer uitgebreid:
Robert W. Yarbrough, 1-3 John (Baker Exegetical Commentary on the New Testament), Baker, 2008 (p.440; review is in het Duits)

JUDAS
Zie 2 Petrus
OPENBARING
G.K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on theGreek Text (NICNT), Eerdmans, 1999 (p.1300).
of:
David E. Aune, Revelation (Word Biblical Commentary 52 A-C, in 3 volumes), Dallas: Word Books, 1997-1998 (p.1500). Zie ook deze review.

Er is ook Osborne (Baker, 2002, Pp. 889).


Geen opmerkingen:

Een reactie posten