donderdag 19 januari 2012

Startbibliotheek NT

MATTHEUS
Bijbelse theologie:
Ulrich Luz,  The Theology of the Gospelof Matthew (New Testament Theology), Cambridge University Press, 1995
of:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
Overview, snel begrip:
Charles H. Talbert, Matthew (PAIDEIA), Baker Academic, 2010.
(of Evans)
Zinvolle diepgang:
Ben Witherington III, Matthew (SH), Smyth& Helwys, 2006. (is duur!)
Craig A. Evans, Matthew (NCBC), Cambridge: Cambridge University Press, 2012 (pp. 500+) Two other reviews: here and here . As you can see in the list of cited authors, this commentary is rather conservative in its 'soul'.
I prefer Talbert over these two commentaries.

MARKUS
Bijbelse theologie:
W.R. Telford, The Theology of the Gospel of Mark (New Testament Theology), Cambridge University Press, 1999. Zie ook deze review.
of:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
Overview, snel begrip:
Mary Ann Beavis, Mark (PAIDEIA), Baker Academic, 2011. Zie ook hier or here.
of:
C. Clifton Black, Mark (ANTC), Abingdon Press, 2011.
Reviews lezen om beslissing te nemen.
Zinvolle details:
M. Eugene Boring,  Mark (NTL), WJK Press, 2006, p. 470, zie ook deze review
of:
R. Alan Culpepper, Mark (SHBC), Smyth & Helwys, 2007 (p.630). Zie ook deze review(is duur, maar erg goed)
of:
Francis J. Moloney,  The Gospel of Mark: A Commentary, Hendrickson, 2002, p.410 (RK: met focus op narratieve exegese). Opnieuw uitgegeven in 2012, zie deze review.
of, uitgebreider (en duur, ca. 60 euro) en wellicht minder bruikbaar voor de meeste doeleinden dan Culpepper:
Camille Focant, The Gosel according to Mark: A Commentary, transl. by Leslie Robert Keylock, Pickwick, 2012 (Original: French, 2004), pp. xvi + 740.

LUKAS
Bijbelse theologie:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
of:
Joel B. Green, The Theology of the Gospel of Luke (New Testament Theology), Cambridge University Press, 1995
Overview, snel begrip:
Robert C. Tannehill,  Luke (ANTC), Abingdon Press, 1996.
of:
Wachten op Levine & Witherington in de NCBC serie.
Zinvolle diepgang:
Richard B. Vinson,  Luke (SHBC), Smyth & Helwys, 2008. Is duur!
John T. Carroll, Luke: A Commentary (NTL), Westminster John Knox Press, 2012 (p.600)
Reviews kijken om te beslissen.

JOHANNES
Bijbelse theologie:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
of:
Dwight Moody Smith, The Theology of the Gospel of John (New TestamentTheology), Cambridge University Press, 1995
Overview, snel begrip:
Jerome H. Neyrey, The Gospel of John (NCBC), Cambridge Press, 2006. (en ook: http://www.bookreviews.org/pdf/5880_6226.pdf)
of:
Jo-Ann A. Brant, John (PAIDEIA), Baker Academic,2011. Zie ook hier.
Reviews lezen om beslissing te nemen.
of, het wat oudere en redelijk uitgebreide:
D. Moody Smith Jr., John (ANTC), Abingdon Press, 1999.  428 pp. Zie ook deze review.
Eventueel ter aanvulling is er ook een instap-commentaar van O'Day en Hylen:
Gail R. O'Day and Susan E. Hylen, John (Westminster Bible Companion), Westminster John Knox, 2006
Zinvolle diepgang:
Andrew T. Lincoln, The Gospel According to St. John (BNTC), HendricksonPubl., 2005.
of:
Francis J. Moloney, The Gospel of John (Sacra Pagina Series, Volume 4), Liturgical Press, 1998, p.616 (RK met een nadruk op narratieve exegese)


HANDELINGEN
Bijbelse theologie:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
Overview, snel begrip:
Mikeal C. Parsons, Acts (PAIDEIA), Baker Academic,2008. Zie ook hier.
Beverly R. Gaventa, The Acts of the Apostles (ANTC), Abingdon Press, 2003. Zie ook deze review.
Reviews lezen om beslissing te nemen (ik vermoed Parsons).
Zinvolle diepgang:
J. Bradley Chance, Acts (SHBC), Smyth &Helwys, 2007. Zie ook deze review. 


ROMEINEN
Bijbelse theologie:
Klaus Haacker, The Theology of Paul'sLetter to the Romans (New Testament Theology), Cambridge University Press, 2004. Zie ook deze review.
of:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
Overview, snel begrip:
Frank J. Matera, Romans (PAIDEIA), Baker Academic, 2010.
of:
Leander E. Keck, Romans (ANTC), Abingdon Press, 2005.
of, uit evangelicale hoek,
Craig S. Keener, Romans (New Covenant Commentary), Cascade, 2009.
Reviews lezen om beslissing te nemen. (ik heb zelf Keck, maar Matera komt zeker)
Zinvolle diepgang:
Charles H. Talbert,  Romans (SHBC), Smyth & Helwys, 2002. Zie ook deze review.


1 KORINTHE
Bijbelse theologie:
Victor Paul Furnish, The Theology of the First Letter to the Corinthians (New Testament Theology), Cambridge University Press, 1999
of:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
Overview, snel begrip:
Pheme Perkins, First Corinthians (PAIDEIA), Baker Academic, 2012. See also this review.
of:
Craig S. Keener, 1 & 2 Corinthians (NCBC), Cambridge Press, 2005.
Reviews lezen om beslissing te nemen.
Zinvolle diepgang:
Robert Scott Nash, 1 Corinthians (SHBC), Smyth& Helwys, 2009.
Is duur!: reviews kijken en evt wachten op NTL


2 KORINTHE
Bijbelse theologie:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
Overview, snel begrip:
Calvin J. Roetzel, 2 Corinthians (ANTC), Abingdon Press, 2007. (is een beetje typisch, nadruk op redactiekritiek) 
of:
Raymond F. Collins, Second Corinthians (Paideia), Baker, 2013
of:
Reviews lezen om beslissing te nemen.
Zinvolle diepgang:
Frank J. Matera, II Corinthians (NTL), WJK Press, 2003, p. 332


GALATEN
Bijbelse theologie:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
Overview, snel begrip:
Sam K. Williams, Galatians (ANTC), Abingdon Press,1997.
Zinvolle diepgang:
Martinus de Boer, Galatians (NTL) WJK Press, 2011, p.488. Zie ook de review van Nijay Gupta, deze review in Interpretation, en deze in het Duits van Meiser.
or:

Marion L. Soards & Darrell J. Pursiful, Galatians (SHBC), Smyth & Helwys, 2015, pp.384, isbn-13: 9781573127714


EFEZE
Bijbelse theologie:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
Overview, snel begrip:
Charles H. Talbert, Ephesians and Colossians (PAIDEIA), Baker Academic, 2007. Zie ook deze review.
Zinvolle diepgang:
Stephen E. Fowl, Ephesians: A Commentary (NTL), WJK Press, 2012 (p.250) Another review here.
Thomas B. Slater, Ephesians (SHBC), Smyth & Helwys , 2012. pp. xviii + 200 


FILIPPENZEN
Bijbelse theologie:
Donfried (Karl P.) & Marshall (I. Howard), The Theology of the Shorter Pauline Letters (New Testament Theology), Cambridge University Press, 1993
of:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
Overview, snel begrip:
Charles B. Cousar,  Philippians and Philemon: A Commentary. NTL. WJK Press, 2009, p. 112
Zinvolle diepgang:
Markus Bockmuehl, The Epistle to the Philippians (BNTC), Hendrickson Publ., 1998.
of:
Todd D. Still,  Philippians & Philemon (SHBC), Smyth & Helwys , 2011. pp. 256 (150) (is duur!) zie ook deze review.


KOLOSSENZEN
Bijbelse theologie:
Donfried (Karl P.) & Marshall (I. Howard), The Theology of the Shorter Pauline Letters (New Testament Theology), Cambridge University Press, 1993
of:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
Overview, snel begrip:
Charles H. Talbert, Ephesians and Colossians (PAIDEIA), Baker Academic, 2007. Zie ook deze review.
Zinvolle diepgang:
Jerry L. Sumney, Colossians: A Commentary (NTL), WJK Press, 2008, p. 344
or:
Nijay K. Gupta, Colossians (SHBC), Smyth & Helwys, 2013, pp. xxii + 227.  (!!)


I & II THESSALONICENZEN
Bijbelse theologie:
Donfried (Karl P.) & Marshall (I. Howard), The Theology of the Shorter Pauline Letters (New Testament Theology), Cambridge University Press, 1993
of:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
Overview, snel begrip:
Victor Paul. Furnish, 1 Thessalonians, 2Thessalonians (ANTC), Abingdon Press, 2007.
Zinvolle diepgang:
Linda McKinnish Bridges, 1 & 2 Thessalonians (SHBC), Smyth & Helwys , 2008.
Is duur!, wellicht op NTL wachten


I & II Timotheüs
Bijbelse theologie:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
Overview, snel begrip:
Jouette M. Bassler, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus (ANTC), Abingdon Press, 1996.
Het format van ANTC is niet ideaal. In Paideia komt hier nog een deel op uit.
Vanuit Methodisten achtergrond is er ook (positieve review):
Robert W. Wall; Richard B. Steele, 1 and 2 Timothy and Titus (The Two Horizons New Testament Commentary), Grand Rapids: Eerdmans, 2012. Pp. xvi + 416, ISBN 9780802825629.
Zinvolle diepgang:
Raymond F. Collins, I and II Timothy and Titus (NTL), WJK Press, 2002, p. 328
of:
Benjamin Fiore, The Pastoral Epistles: First Timothy, Second Timothy, and Titus (Sacra Pagina), Liturgical Press, 2007.


TITUS
Bijbelse theologie:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
Overview, snel begrip:
Hier komt in Paideia een deel op uit. Vanuit Methodisten achtergrond is er ook (positieve review):
Robert W. Wall; Richard B. Steele, 1 and 2 Timothy and Titus (The Two Horizons New Testament Commentary), Grand Rapids: Eerdmans, 2012. Pp. xvi + 416, ISBN 9780802825629.

Zinvolle diepgang:
Raymond F. Collins, I and II Timothy and Titus (NTL), WJK Press, 2002, p. 328
of:
Benjamin Fiore, The Pastoral Epistles: First Timothy, Second Timothy, and Titus (Sacra Pagina), Liturgical Press, 2007.


FILEMON
Bijbelse theologie:
Donfried (Karl P.) & Marshall (I. Howard), The Theology of the Shorter Pauline Letters (New Testament Theology), Cambridge University Press, 1993
of:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
Overview, snel begrip:
Charles B. Cousar, Philippians and Philemon: A Commentary. NTL. WJK Press, 2009, p. 112
Zinvolle diepgang:
Todd D. Still,  Philippians & Philemon (SHBC), Smyth & Helwys , 2011. pp. 256 (50) (is duur!) zie ook deze review.Zelf heb ik hier de bundel (samen met Kolossenzen) uit de ICC…


HEBREEËN
Bijbelse theologie:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
Overview, snel begrip:
James W Thompson, Hebrews (PAIDEIA), Baker Academic, 2008. Zie ook deze review
Zinvolle diepgang:
Luke Timothy Johnson, Hebrews (NTL), WJK Press, 2006, p. 432. Zie ook deze review. 


JAKOBUS
Bijbelse theologie:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
Overview, snel begrip:
John Painter & David A. deSilva, James and Jude (Paideia),2012; or:
William F. Brosend,  James & Jude (NCBC), Cambridge Press, 2004.; or (older and shorter);
Pheme Perkins, Interpretation, 1995 ; or (older):
C. Freeman Sleeper, ANTC, 1998
Zinvolle diepgang:
---
(hier schijnt uit RK-hoek een goed commentaar te zijn:
Patrick. J. Hartin, Sacra Pagina, 2003; maar ik zou wachten, want:)
Hier komt in NTL een deel op uit.


I PETRUS
Bijbelse theologie:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
Overview, snel begrip:
M. Eugene. Boring, 1 Peter (ANTC), Abingdon Press, 1999.
Het format van ANTC is niet ideaal (daarom blauw), daarom:
Duane F. Watson; Terrance Callan, First and Second Peter (PAIDEIA), Baker, 2012 (p.256) ; zie ook deze review
Zinvolle diepgang:
Lewis R. Donelson, I & II Peter and Jude: A Commentary (NTL), WJK Press, 2010, pp. 336 (155)
Richard B. Vinson, Richard F. Wilson, Watson E. Mills, 1 & 2 Peter, Jude (SHBC), Smyth & Helwys , 2010. pp. 464 (Vinson, 255 grote pagina's)


II PETRUS
Bijbelse theologie:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
Overview, snel begrip:
Duane F. Watson; Terrance Callan, First and Second Peter (PAIDEIA), Baker, 2012 (p.256) ; zie ook deze review
of, wat ouder:
Stephen J. Kraftchick,  Jude, 2Peter (ANTC), Abingdon Press, 2002.
Zinvolle diepgang:
Lewis R. Donelson, I & II Peter and Jude: A Commentary (NTL), WJK Press, 2010, pp. 336 (50)
Richard B. Vinson, Richard F. Wilson, Watson E. Mills, 1 & 2 Peter, Jude (SHBC), Smyth & Helwys , 2010. pp. 464 (Wilson, 105 grote pagina's)


1-3 JOHANNES
Bijbelse theologie:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
Overview, snel begrip:
---
Hier komt zowel in NCBC als Paideia een deel op uit.
Zinvolle diepgang:
Judith M. Lieu,  I, II, & III John: ACommentary (NTL), WJK Press, 2008, p. 336
of:
John Painter, 1, 2, and 3 John (Sacra Pagina), Liturgical Press, 2002, p.411


JUDAS
Bijbelse theologie:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
Overview, snel begrip:
John Painter & David A. deSilva, James and Jude (Paideia),2012; or:
William F. Brosend, James & Jude (NCBC), Cambridge Press, 2004.; or:
Stephen J. Kraftchick, Jude, 2Peter (ANTC), Abingdon Press, 2002.
Zinvolle diepgang:
Lewis R. Donelson, I & II Peter and Jude: A Commentary (NTL), WJK Press, 2010, pp. 336 (85)
Richard B. Vinson, Richard F. Wilson, Watson E. Mills, 1 & 2 Peter, Jude (SHBC), Smyth & Helwys , 2010. pp. 464 (Mills, 35 grote pagina's)


OPENBARINGEN
Bijbelse theologie:
I.H. Marshall, New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel, IVP Academic, 2004
Overview, snel begrip:
Ben Witherington III,  Revelation (NCBC), Cambridge Press, 2003.
Zinvolle diepgang:
Brian K. Blount, Revelation: A Commentary (NTL), WJK Press, 2009, p. 400.
of:
Ian Boxall,  The Revelation of Saint John (BNTC), Hendrickson Publ., 2006, p.347
Dat betekent: reviews lezen! Zelf heb ik Blount.


Te verwachten
Op ‘zinvolle diepgang’ niveau:
Johannes:                                Marianne Meye Thompson (NTL)
Handelingen:                         Carl R. Holladay, (NTL)
Romeinen:                              Beverly R. Gaventa, (NTL)
I Korinthe:                              Alexandra R. Brown, (NTL)
1/2 Thessalonicenzen:            E. Elizabeth Green, (NTL)
Jakobus:                                 Joel B. Green, (NTL)


Op ‘overview, snel begrip’ niveau:
Lukas:                                    Amy-Jill Levine; Ben Witherington III, (NCBC)

Mikeal C. Parsons, (Paideia), 2014
Galaten:                                  Peter Oakes, (Paideia), 2014
Philippenzen/Filemon:           Richard T. Cassidy & Bruce W. Longenecker, (Paideia), 2015
Thessalonicenzen:                  Todd D. Still, (Paideia), 2014
Pastorale brieven:                   Christopher R. Hutson, (Paideia), 2015
Hebreeën:                               Robert Jewett, (NCBC)
Brieven van Johannes:           Duane F. Watson, (NCBC)

George L. Parsenios, (Paideia), 2013
Openbaringen:                        Daniel C. Harlow, (Paideia), 2015

Geen opmerkingen:

Een reactie posten