maandag 30 januari 2012

Review Collins Daniel Hermeneia

Biblical Theology Bulletin:
A Journal of Bible and Theology,
August 1995, vol. 25 no. 3, p.144
(Excuses voor de kleine en onduidelijke letters,
beeldvergroting in explorer aanpassen kan helpen: ctrl+scroll)
 
.

donderdag 26 januari 2012

Uitgebreide commentaren OT uit Evangelicale hoek

The commentaries listed below are of importance for those who feel at home in a more or less orthodox part of the church. These are commentaries written from a so-called 'evangelical' point of view. That means: issues like historical reliability and systematic theology (protestant, Anselmian) are dominant.
The titles listed here are the best in this category.
Others may have other thougts (see for instance www.bestcommentaries.com and Jeremy Pierce).
At the moment there is no good and recent commentary of this type for a  few Biblical books.  This concerns: Joshua, 2 Samuel, 1&2 Kings, 2 Chronicles, Ezra and Nehemia. An alternatief could be: less thorough and/or less orthodox protestant.
There is a category of commentaries that's not mentioned here. These are written from a Lutheran, Pentacostal and also from a Reformed point of view. On the internet you can find lists of these commentaries.

Dutch:
Deze commentaren zijn dus geschreven vanuit een terughoudende Schriftopvatting. Dat betekent dat men voorzichtig is als het om historische betrouwbaarheid, datering en auteurschap gaat. De commentaren die hier niet zijn opgenomen laten in (te) grote mate de exegese overheerst worden vanuit de systematische theologie. Voor wie dat wil zijn er lijsten op internet.


GENESIS
Kenneth A. Matthews, Genesis 1-11:26 (New American Commentary), Broadman & Holman,1996 (p.528).
Kenneth A. Matthews, Genesis 11:27-50:26 (New American Commentary), Broadman & Holman, 2005 (p.960).
Ik vind deze zelf nuttiger dan Wenham (1-15 uit 1987 en 16-50 uit 1994) en Hamilton (1-17 uit 1990 en 18-50 uit 1995, die wat positie betreft niet veel verschillen en deels een stuk ouder zijn.


EXODUS
Victor P. Hamilton, Exodus: An Exegetical Commentary, Baker Academic, 2011, (p.721). zie ook deze review
of:
Douglas K. Stuart, Exodus (The New American Commentary), Broadman & Holman, 2006 (p.826).

LEVITICUS
Mark F. Rooker, Leviticus (New American Commentary), Broadman & Holman, 2000 (p.352).
Veilig en wat ouder (even conservatief) is:
John E. Hartley, Leviticus  (Word Biblical Commentary), Waco: Thomas Nelson, 1992 (p.575).
Allemaal niet echt super. In het Nederlands is er een deel in de SBOT-reeks (met Numeri en Deuteronomium in één band: 65 euro).

NUMERI
Timothy R. Ashley, The Book of Numbers (NICOT), Eerdmans, 1993 (p.683).
Niet echt super (gedateerd). In het Nederlands is er een deel in de SBOT-reeks (met Leviticus en Deuteronomium in één band: 65 euro). Voor hen die andere standpunten aankunnen is er ook het vanuit Joodse achtergrond geschreven commentaar:
J. Milgrom, Numbers (JPS Torah Commentary), Philadelphia: JPS, 1990 (520 grote pagina’s)

DEUTERONOMIUM
Duane L. Christensen, Deuteronomy 1-21:9 (revised & expanded) (Word Biblical Commentary 6a), Nashville: Thomas Nelson, 2001 (p.592).
Duane L. Christensen, Deuteronomy 21:10-34:12 (Word Biblical Commentary 6b), Nashville: Thomas Nelson, 2002 (p.551). Zie ook deze review
Op termijn lijkt interessant te zijn:
Bill T. Arnold,  Deuteronomy (NICOT)

JOZUA
--
Geen recent uitgebreid commentaar in het Engels vanuit orthodox-protestantse richting.
Wel is er dit beknopte commentaar:
Richard S. Hess, Joshua: An Introduction andCommentary (TOTC), InterVarsity, 1996

RICHTEREN
Trent C. Butler, Judges (Word Biblical Commentary 8), Nashville: Thomas Nelson, 2009 (p.537).
of, meer recent:
Barry G. Webb, The Book of Judges (NICOT), Eerdmans, 2012, Pp, xx + 555

RUTH
F. Bush, Ruth / Esther (Word biblical Commentary 9), Nashville: Thomas Nelson, 1996 (p.276/236 (514)).

I & II SAMUEL
D.T. Tsumura, The First Book of Samuel (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 2007 (p.700).
2 Samuel staat op het programma van dezelfde schrijver.

I & II KONINGEN
---
Hier is nu geen recent werk. Het wachten is op:
Richard S. Hess, NICOT, Eerdmans, datum uitgave onbekend.

I & II KRONIEKEN
Ralph.W. Klein, 1 Chronicles (Hermeneia), Minneapolis: Fortress, 2006 (544 grote pagina’s)
Ralph. W. Klein, 2 Chronicles (Hermeneia), Minneapolis: Fortress, 2012 (592 grote pagina’s)
Deze laatste wordt eind 2012 verwacht. De Hermeneia-serie is een moderne serie en kan door orthodoxen als Schriftkritisch worden ervaren. In het geval van Kronieken speelt dat wel een rol, aangezien daar vragen spelen over de verhouding tussen Kronieken en Koningen.
R.W. Klein is een gematigde evangelical die eveneens een deel op 1 Samuel heeft verzorgd in de NICOT-serie. Voor hen die een meer conservatief commentaar wensen is er momenteel niet iets verkrijgbaar.

EZRA & NEHEMIA
---
Hier is nu geen recent werk en het is niet duidelijk of binnenkort iets uitkomt (Williamson, WBC, 1985 is het beste wat er op het conservatieve terrein is).

ESTHER
F. Bush, Ruth / Esther (Word biblical Commentary 9), Nashville: Thomas Nelson, 1996 (p.276/236 (514)).

JOB
T. Longman III, Job (BECOTWP), Grand Rapids: Baker Academic, 2012; see this review also
Of, veel uitgebreider:
David J. A.Clines, Job 1-20 (Word Biblical Commentary), Nashville: Thomas Nelson, 1989 (p.501)
David J. A.Clines, Job 21-37 (Word Biblical Commentary 18a), Nashville: Thomas Nelson, 2003 (p.537)
David J. A.Clines, Job 38-42 (Word Biblical Commentary 18b), Nashville: Thomas Nelson, 2011 (p.537).
Deze laatste schuift door de tijd heen op. Hij begint conservatief en eindigt, ja, waar eigenlijk? In ieder geval niet in een conservatieve positie (ik baseer dit op basis van 18a).

PSALMEN
John Goldingay, Psalms 1-41 (BECOTWP), Grand Rapids: Baker Academic, 2008 (p.650)
John Goldingay, Psalms42-89 (BECOTWP), Grand Rapids: Baker Academic, 2008 (p.750)
John Goldingay, Psalms 90-150 (BECOTWP), Grand Rapids: Baker Academic, 2008 (p.820)


SPREUKEN
Bruce C. Waltke, The Book of Proverbs 1-15 (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 2004 (p.729). ; zie ook deze review.
Bruce C. Waltke, The Book of Proverbs 15-31 (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 2005 (p.624). ; zie ook deze review.
of, iets minder uitgebreid:
T. Longman III, Proverbs (BECOTWP), Grand Rapids: Baker Academic, 2006 (608). Zie ook: http://www.bookreviews.org/pdf/4539_4612.pdf


PREDIKER
C.G. Bartholomew, Ecclesiastes (BECOTWP), Grand Rapids: Baker Academic, 2009 (p.448)


HOOGLIED
R.S. Hess, Song of Songs (BECOTWP), Grand Rapids: Baker Academic, 2009 (p.285).
of:
D. Garrett & P. R. House, Song of Songs / Lamentations (Word Biblical Commentary 23b), Nashville: Thomas Nelson, 2004 (p.266/206(496)). 

JESAJA 1-39
G.V. Smith, Isaiah 1-39 (New American Commentary), Nashville: Broadman & Holman, 2007 (p.696).
Of, technischer en ook uitgebreider, maar wel slechts voor de hoofdstukken 1-5:
H.G.M. Williamson, Isaiah 1-5 (ICC), London/ New York: T. & T. Clark, 2006 (p.410). Hij schreef eerder een commentaar op Ezra en Nehemia in de WBC-serie. Op termijn is het de bedoeling dat Williamson de hoofdstukken 1-27 behandelt.

JESAJA 40-66
J.N. Oswalt, TheBook of Isaiah, Chapters 40-66 (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 1998 (p.773).
Of, technischer en ook uitgebreider, maar wel slechts voor de hoofdstukken 40-55:
John Goldingay; David F. Payne,  Isaiah 40-55  (ICC), London/ New York: T. & T. Clark, 2007.(2 delen; Duur! Samen 829 pagina’s (minder grote pagina’s dan andere series)). Goldingay is een degelijke en kundige evangelical.

John Goldingay, A Critical and Exegetical Commentary on Isaiah 56–66 (ICC), London: Bloomsbury, 2014. xxviii + 527 pp.

JEREMIA
Craigie (P.C), Kelley (P.H) & Drinkard (J.F), Jeremiah 1-25 (Word Biblical Commentary 26), Nashville: Thomas Nelson, 1991 (p.358).
Keown (G.L), Scalise (P.J) & Smothers (T.G), Jeremiah 26-52 (Word Biblical Commentary 27), Nashville: Thomas Nelson, 1995 (p.402).
Beide zijn niet erg recent. Een recent alternatief, minder uitgebreid en geschreven door een gematigd orthodox protestantse auteur, is:
L.C. Allen, Jeremiah: A Commentary (Old Testament Library), Louisville: Westminster John Knox Press, 2008 (p.546).


KLAAGLIEDEREN
D. Garrett & P. R. House, Song of Songs/ Lamentations (Word Biblical Commentary 23b), Nashville: Thomas Nelson, 2004 (p.266/206(496)).EZECHIËL
D.I. Block, The Book of Ezekiel, Chapters 1-24 (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 1997 (p.909).
D.I. Block, The Book of Ezekiel, Chapters 25-48 (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 1998 (p.849).
Erg onhandig is dat Allen’s tweede deel (hoofdstukken 20-48 uit 1990 stamt en dat Block’s tweede deel pas begint bij hoofdstuk 25 (dan ontbreken 5 hoofdstukken). Anders viel zeker te overwegen (Dit is een bijgewerkte versie van een eerder commentaar):
L.C. Allen,
Ezekiel 1-19. (WBC), Nashville: Thomas Nelson, 1994. (p.340)
 

DANIËL
J. Goldingay, Daniel (Word Biblical Commentary 30), Nashville: Thomas Nelson, 1989 (p. 406).
Goldingay gaat uit van late datering van Daniël, zoals de meeste Oudtestamentici. In dat opzicht ligt de behandeling van J.J. Collins daar niet ver vanaf:
J.J. Collins, Daniel (Hermeneia), Minneapolis: Fortress, 1994 (499 grote pagina’s).
Beide zijn niet echt recent. Hermeneia wordt over het algemeen door orthodox protestanten als ‘kritisch’ ervaren als het om Schriftgezag gaat.
 

HOSEA
J. Andrew Dearman,  The Book of Hosea (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 2010 (p.440). Stuart (WBC) heeft 220 pagina’s commentaar (1987).

JOËL
--
Geen recent commentaar (NICOT 1976 en WBC 1987). De NAC heeft een deel met Hosea en Joel samen, maar vanwege Dearman op Hosea (NICOT) is dat zonde van het geld.
Momenteel lijkt de beste keuze te zijn:
D. Stuart, Hosea-Jonah (Word Biblical Commentary 31), Nashville: Thomas Nelson, 1987 (p.548 (p.52))

AMOS
D. Stuart, Hosea-Jonah (Word Biblical Commentary 31), Nashville: Thomas Nelson, 1987 (p.548 (p.128))
Een duur alternatief is (ook niet recent):
F. I. Andersen, Amos (Anchor Yale Bible Commentaries), New York: Doubleday, 1989 (p.1024 (!!))
De Anchor serie is erg wisselend in kwaliteit. Andersen heeft recent een deel op Job verzorgd in de Tyndale-serie (orthodox protestants) en zijn delen in de AB-serie staan goed bekend.

OBADJA
---
Geen recent commentaar (NICOT 1976 en WBC 1987).
Momenteel lijkt de beste keuze te zijn:
D. Stuart, Hosea-Jonah (Word Biblical Commentary 31), Nashville: Thomas Nelson, 1987 (p.548 (p.22))

JONA
---
Momenteel lijkt de beste keuze te zijn:
D. Stuart, Hosea-Jonah (Word Biblical Commentary 31), Nashville: Thomas Nelson, 1987 (p.548 (p.87))

MICHA
Bruce Waltke, A commentary on Micah, Grand rapids: Eerdmans, 2007 (p. 490)
(zijn bespreking van literatuur gaat feitelijk 'maar' tot 1990))
Een duur alternatief is:
F.I. Andersen, Micah (Anchor Yale BibleCommentaries), New York: Doubleday, 2000 (p.664 (!!))
(zijn bespreking van literatuur gaat eveneens feitelijk 'maar' tot 1990))
De Anchor serie is erg wisselend in kwaliteit. Andersen heeft recent een deel op Job verzorgd in de Tyndale-serie (orthodox protestants) en zijn delen in de AB-serie staan goed bekend.


NAHUM
O.P. Robertson, The Books of Nahum, Habakkuk and Zephaniah (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 1990 (p.384 (ca. p.97)).


HABAKUK
O.P. Robertson, The Books of Nahum, Habakkuk and Zephaniah (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 1990 (p.384 (ca. p.133)).
Een (duur) alternatief is:
F.I. Andersen, Habakkuk (Anchor YaleBible Commentaries), New York: Doubleday, 2006 (p.387 (!!))
De Anchor serie is erg wisselend in kwaliteit. Andersen heeft recent een deel op Job verzorgd in de Tyndale-serie (orthodox protestants) en zijn delen in de AB-serie staan goed bekend.


ZEFANJA
O.P. Robertson, The Books of Nahum, Habakkuk and Zephaniah (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 1990 (p.384 (ca. p.117)).

HAGGAÏ
R.A.Taylor & R.E. Clendenen, Haggai,Malachi (New American Commentary), Nashville: Broadman & Holman, 2004 (p.496 (ca. 200))

ZACHARIA
G.L. Klein, Zachariah (New American Commentary), Nashville: Broadman & Holman, 2008 (p.464).

MALEACHI
A.E.Hill, Malachi (Anchor Yale BibleCommentaries), New York: Doubleday, 1998 (p.480 (!!))
De Anchor serie is erg wisselend in kwaliteit. Hill heeft meerdere commentaren geschreven voor orthodox protestantse series.
Of  (minder duur en wellicht toch gewenst voor Haggaï):
R.A.Taylor & R.E. Clendenen, Haggai,Malachi (New American Commentary), Nashville: Broadman & Holman, 2004 (p.496 (ca. 290))

donderdag 19 januari 2012

review Peterson Acts Pillar

.

Startbibliotheek OT

GENESIS
Bijbelse theologie:
R. W. L. Moberly, The Theology of the Book of Genesis (Old Testament Theology), Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Pp. xxiv + 272. ISBN 0521685389.
Overview, snel begrip:
Bill T.  Arnold, Genesis (NCBC), Cambridge Press, 2009.
Zinvolle diepgang:
Hier voldoet Arnold (NCBC) misschien net niet. Ik heb hier zelf Cotter (Berit Olam), Brueggemann (Interpretation) en Moberly (OTT) bij, en kan met die combi voor de preken uit de voeten. Misschien gaat Petersen (OTL) een gat opvullen…
Chapters 1-11:
Joseph Blenkinsopp, Creation, Un-Creation, Re-Creation: A Discursive Commentary onGenesis 1–11, New York: T & T Clark, 2011. Pp. xii + 232. Another review.


EXODUS
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Carol Meyers,  Exodus (NCBC), Cambridge Press, 2005. Zie ook deze review.
Zinvolle diepgang:
Voor dit niveau voldoet Meyers (NCBC) misschien net niet. Ik heb hier zelf het uitgebreide commentaar van Dozeman (ECC: technisch en goed).
But these are available:

William Johnstone, Exodus 1-19 (SHBC), Smyth & Helwys, 2014, pp.512, isbn-13: 9781573127288

William Johnstone, Exodus 20–40 (SHBC), Smyth & Helwys, 2015, pp.544, isbn-13: 9781573127295
 


LEVITICUS
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Timothy Willis, Leviticus (AOTC), Abingdon Press, 2009. Zie ook deze review.
en:
S.E. Balentine, Leviticus (Interpretation), WJK Press, 2002. Zie ook deze review.
Je kunt kiezen aan de hand van reviews.
Zelf heb ik beiden, aangevuld met:
J. Milgrom, Leviticus (Continental Commentary), Fortress, 2004.
Laatst genoemde biedt geen volledig commentaar, maar hij is wel een echte kenner. 
Zinvolle diepgang:
Lloyd R. Bailey, Leviticus-Numbers (SHBC), Smyth & Helwys, 2005.
Anders, nl.:
Ik gebruik voor Leviticus eveneens:
R.N. Boyce, Leviticus and Numbers (Westminster Bible Companion), WJK Press, 2008 (is erg beperkt maar daardoor wel snel)
W.H. Bellinger (jr.), Leviticus, Numbers (New International Biblical Commentary), Hendrickson, 2001 (beperkt, enigszins confessioneel, maar een goed deel in deze serie)
Deze samen zijn echte instappers en geven snel een idee waar het over gaat.


NUMERI
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Ik gebruik hiervoor:
R.N. Boyce, Leviticus and Numbers (Westminster Bible Companion), WJK Press, 2008 (is erg beperkt maar daardoor wel snel. Auteur is reviewer van Bailey: zie onder)
W.H. Bellinger (jr.), Leviticus, Numbers (New International Biblical Commentary), Hendrickson, 2001 (beperkt, enigszins confessioneel, maar een goed deel in deze serie)
Deze samen zijn echte instappers en geven snel een idee waar het over gaat.
Zinvolle diepgang:
Lloyd R. Bailey, Leviticus-Numbers (SHBC), Smyth & Helwys, 2005. 
Anders, nl.:
Er zijn nog twee opties voor meer uitgebreid werk:
1. JPS, p. 610.
2. Het Nederlandstalige in twee delen verschenen commentaar in de serie 'Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel' (VHB):
A. Jobsen, Numeri 1 (VHB), Kok, 2008, pp. 310, de hoofdstukken1-20 ; EAN: 9789043515221 
A. Jobsen, Numeri 2 (VHB), Kok, 2010, pp. 256, de hoofdstukken 21-36 ; EAN: 9789043518734

DEUTERONOMIUM
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Walter Brueggemann, Deuteronomy (AOTC), Abingdon Press, 2001, pp.305. Zie ook deze review.
not 'or' but 'and':

Stephen L. Cook, Reading Deuteronomy: A Literary and Theological Commentary, Smyth & Helwys, 2015, pp. 286, isbn-13: 9781573127578
Zinvolle diepgang:

Mark E. Biddle, Deuteronomy (SHBC), Smyth & Helwys, 2003, pp.535, isbn-13: 9781573120616
or:
Richard D. Nelson, Deuteronomy (OTL), Westminster John Knox, 2002, p. 440
(er valt wel het e.e.a in te brengen tegen de visie van Nelson op redactie van Deut.)


JOZUA
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Het beste lijkt hier momenteel:
J.F.D. Creach, Joshua (Interpretation), WJK Press, 2003
Zinvolle diepgang:
Richard D. Nelson, Joshua (OTL), Westminster John Knox, 1997, p. 320. Zie ook deze minder positieve review.
Of, vanuit evangelical achtergrond;
Richard S. Hess, Joshua: An Introduction andCommentary (TOTC), InterVarsity, 1996.


RICHTEREN
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Victor H. Matthews, Judges & Ruth (NCBC), Cambridge Press, 2004.
en:
Mark E. Biddle, Reading Judges: A Literary and Theological Commentary, Smyth & Helwys, 2012.
Zinvolle diepgang:
Susan Niditch, Judges: A Commentary (OTL), Westminster John Knox Press, 2008, p.300. Zie ook deze review.
 
RUTH
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Victor H. Matthews, Judges & Ruth (NCBC), Cambridge Press, 2004.
en:
Judy Fentress-Williams, Ruth (AOTC), Abingdon Press, 2012. See also this review
Zinvolle diepgang:
Tamara Cohn Eskenazi & Tikva Frymer-Kensky, Ruth (JPSBC), JPS, 2012, p.216, zie ook deze review.
of:
André LaCocque, Ruth (trans. K. C. Hanson; A Continental Commentary) Fortress Press, 2004, Pp. xix + 187. Zie ook deze review.
of:
Kirsten Nielsen, Ruth (OTL), Westminster John Knox, 1997., p. 120


1 SAMUEL
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
W. Brueggemann, First and Second Samuel (Interpretation), WJK Press, 1990.
en:
Johanna W. H. van Wijk-Bos, Reading Samuel: A Literary and Theological Commentary, Smyth & Helwys, 2012. See this review also
Zinvolle diepgang:
A. Graeme Auld, First and Second Samuel: A Commentary (OTL), Westminster John Knox Press, 2011.
of:
Tony W. Cartledge, 1 & 2 Samuel (SHBC), Smyth & Helwys, 2001


2 SAMUEL
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
W. Brueggemann, First and Second Samuel (Interpretation), WJK Press, 1990. 
en:
Johanna W. H. van Wijk-Bos, Reading Samuel: A Literary and Theological Commentary, Smyth & Helwys, 2012. See this review also
Zinvolle diepgang:
A. Graeme Auld, First and Second Samuel: A Commentary (OTL), Westminster John Knox Press, 2011.
of:
Tony W. Cartledge, 1 & 2 Samuel (SHBC), Smyth & Helwys, 20011  & 2 KONINGEN
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Gina Hens-Piazza, 1-2 Kings (AOTC), Abingdon Press, 2006.
Zinvolle diepgang:
Walter Brueggemann, 1 & 2 Kings: A Commentary (SHBC) Smyth & Helwys, 2000.  Zie ook deze review.  (deze is duur en wat ‘luchtiger’, maar omvangrijker)
of:
Marvin A. Sweeney, I and II Kings (OTL), Westminster John Knox, 2007. (deze is zakelijker en minder duur)
Beide hebben eigen kwaliteit: : reviews lezen dus 


1 KRONIEKEN
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Steven L. McKenzie, 1-2 Chronicles (AOTC), Abingdon Press, 2004.
Zinvolle diepgang:
Sara Japhet, I and II Chronicles (OTL), Westminster John Knox, 1993.
Wat ouder, maar overduidelijk een mijlpaal.


2 KRONIEKEN
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Steven L. McKenzie, 1-2 Chronicles (AOTC), Abingdon Press, 2004.
Zinvolle diepgang:
Sara Japhet, I and II Chronicles (OTL), Westminster John Knox, 1993.  
Wat ouder, maar overduidelijk een mijlpaal.


EZRA
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Ik gebruik hiervoor nu (bij gebrek aan alternatief):
Allen (Leslie) & Laniak (T.), Ezra, Nehemiah, Esther (New International Biblical Commentary), Peabody, Massachusetts: Hendrickson, 2003 (best goed deel in deze serie)
Zinvolle diepgang:

Paul L. Redditt, Ezra-Nehemiah (SHBC), Smyth & Helwys, 2014, pp.384, isbn-13: 9781573127509
or: 
J. Blenkinsopp, Ezra-Nehemiah (OTL), The Westminster Press, 1988, pp. 366


NEHEMIA
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Ik gebruik hiervoor nu (bij gebrek aan alternatief):
Allen (Leslie) & Laniak (T.), Ezra, Nehemiah, Esther (New International Biblical Commentary), Peabody, Massachusetts: Hendrickson, 2003 (best goed deel in deze serie)
Zinvolle diepgang:
Paul L. Redditt, Ezra-Nehemiah (SHBC), Smyth & Helwys, 2014, pp.384, isbn-13: 9781573127509
or:  J. Blenkinsopp, Ezra-Nehemiah (OTL), The Westminster Press, 1988, pp. 366


ESTHER
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Linda Day, Esther (AOTC), Abingdon Press, 2005.Zie ook deze review
en ook:
Allen (Leslie) & Laniak (T.), Ezra, Nehemiah, Esther (New International Biblical Commentary), Peabody, Massachusetts: Hendrickson, 2003 (best goed deel in deze serie, toch 100 pagina’s op Esther)
Zinvolle diepgang:
Jon D.  Levenson, Esther (OTL), Westminster John Knox, 1997, p. 160
of:
Adele Berlin, Esther (JPSTC), JPS, 2001, p.169.


JOB
Bijbelse theologie:
Katharine J. Dell, Job: Where Shall Wisdom Be Found? (Phoenix Guides to the Old Testament 14), Sheffield, 2013. Pp. xiv + 111. ISBN-13: 978190753452
Overview, snel begrip:
J.L. Crenshaw, Reading Job (Reading the Old Testament), Smyth & Helwys, 2011, pp.190 
(moeilijk leverbaar: theodicee-kenner). Another review
Een ouder alternatief is:
James A. Wharton, Job (Westminster Bible Companion), Westminster John Knox, 1999.
Zinvolle diepgang:
Samuel E. Balentine,  Job (SHBC), Smyth & Helwys, 2006. Zie ook deze review.
(Is heel goed, maar ook duur, misschien toch wachten op Fox (OTL))


PSALMEN
Bijbelse theologie:
Geoffrey W. Grogan,  Psalms (THOTC), Eerdmans, 2008.
Overview, snel begrip:
Walter Brueggemann & W.H. Bellinger Jr., Psalms (New Cambridge Bible Commentary), Cambridge University Press, 17 February  2014. Pp.670. See also this German review
or:
R.J. Clifford, Psalms 1-72 (Abingdon Old Testament Commentary), Abingdon Press, 2002. Zie ook deze review.
R.J. Clifford, Psalms 73-150 (Abingdon Old Testament Commentary), Abingdon Press, 2003. Zie ook deze review. 
I also use (and recommend):
- J. Limburg, Psalms (Westminster Bible Companion), Zie ook deze review.
and:
- K. Schaefer, Psalms (Berit Olam)
Zinvolle diepgang:
Ik spaar zelf Hossfeld-Zenger (Hermeneia) en gebruik eveneens Goldingay (Baker OTWP).
Ook te overwegen is:
S. Terrien, The Psalms: Strophic Structure and Theological Commentary. 2 vols. (Eerdmans Critical Commentary), Eerdmans, 2003, pp 971. Zie ook deze review en deze review.


SPREUKEN
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Christine Roy Yoder, Proverbs (AOTC) Abingdon Press, 2009.
Zinvolle diepgang:
Richard J. Clifford, Proverbs (OTL), Westminster John Knox, 1999.
Of het iets oudere maar ook uitgebreidere:
R.N. Whybray, Proverbs (New Century Bible Commentary), Eerdmans, 1994.
Zelf ben ik tevreden met Yoder (AOTC) omdat ik er twee conservatieve gedetailleerde broeders naast heb (Waltke en Longman III)


PREDIKER
Bijbelse theologie:
J. Limburg, Encountering Ecclesiastes, Eerdmans, 2006
Anders, nl.:
Zelf heb ik hier Fox (JPS) en Krüger (Hermeneia). Ik ben ook erg blij met de combinatie van die twee met J. Limburg (Encountering Ecclesiastes).
Wat ook erg goed schijnt te zijn is:
M.V. Fox, A Time to Tear Down and a Time to Build Up, Eerdmans, 1999, p.440 (uitgebreider dan zijn JPS-werk).
beknopter en duurder, maar wel recenter:
Michael V. Fox, Ecclesiastes (JPSTC), Jewish Publication Society, 2004, (pp. xxxviii + 87). Zie ook deze review.


HOOGLIED
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Ik gebruik hier om dit gat op te vullen:
E.F. Davis,Proverbs, Ecclesiastes, and the Song ofSongs (Westminster Bible Companion). Louisville: WJK, 2000.
Eigenlijk net te weinig ‘body’…, maar... wel overzichtelijk.
Zinvolle diepgang:

J. Cheryl Exum,  Song of Songs (OTL), Westminster John Knox, 2005, p.280
(Zelf heb ik Hess van de OT serie van Baker)JESAJA
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Ik gebruik hiervoor nu, beide op instapniveau.
J. Goldingay, Isaiah (New International Biblical Commentary), Peabody, Massachusetts: Hendrickson, 2001. (beperkt, enigszins confessioneel, maar een goed deel in deze serie)
en:
W. Brueggemann, Isaiah (in 2 delen: 1-39 en 40-66) (Westminster Bible Companion), WJK, 1998, totaal 595 pg's. Zie ook deze review.
Goldingay en Brueggemann zijn OT authoriteiten.
Zinvolle diepgang:
Hele boek:
Brevard S. Childs, Isaiah (OTL), Westminster John Knox, 2000. (dit is een typische bijdrage aan de discussie en toch ook wel vanuit een duidelijke positie geschreven; misschien niet door iedereen gewaardeerd), zie ook deze review
1-39
Patricia K. Tull, Isaiah1-39 (SHBC), Smyth & Helwys, 2010
40-55
J. Goldingay, The Message of Isaiah 40-55, London/ New York: T&T Clark, 2005, p. 590 (ca. 45 euro) Geen technisch commentaar, maar meer theologisch.
Anders, nl.:
Zelf heb ik Brueggemann in 2 delen (Westminster Bible Companion). Voor de hoofdstukken 40-66 zijn er verder naast Goldingay op 40-55 geen commentaren in de range waar je ze wilt hebben, maar wel links en rechts daarvan. Het is dus tobben voor Jesaja. Brueggemann kan je geen buil aan vallen.


JEREMIA
Bijbelse theologie:
Walter Brueggemann,  The Theology of the Book of Jeremiah (Old Testament Theology), Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Pp. xviii + 213. ISBN 0521606292. Zie ook deze review.
Overview, snel begrip:
Louis Stulman, Jeremiah (AOTC), Abingdon Press, 2005. Zie ook deze en deze reviews, en deze review.
of/en:
Walter Brueggemann, Exile and Homecoming – A Commentary on Jeremiah, Eerdmans, 1998, p. 500; zie ook deze review en deze review.
Reviews lezen! Stulman combineren met Jeremiah van Brueggemann in de OTT serie lijkt logisch.
Zinvolle diepgang:
Leslie C. Allen, Jeremiah: A Commentary (OTL), Westminster John Knox Press, 2008. Zie ook deze review.
of:
Terence Fretheim, Jeremiah (SHBC), Smyth & Helwys, 2002.


KLAAGLIEDEREN
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
F.W. Dobbs- Allsopp, Lamentations (Interpretation), Louisville: WJK, 2002. Zie ook deze review.
of/en:
L.C. Allen, A Liturgy of Grief, Grand Rapids: Baker, 2011. Zie ook deze review.
Reviews lezen!
Dianne Bergant, Lamentations (AOTC), Abingdon Press, 2003. (deze legt het op het eerste gezicht af tegen Interpretation)
Zinvolle diepgang:
Adele Berlin,  Lamentations (OTL), Westminster John Knox, 2002.
Aangevuld met Dobbs-Allsopp (Interpretation) en Leslie Allen (Liturgy of grief) heb je alles wat je voor het werk wilt hebben.


EZECHIËL
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Marvin A. Sweeney, Reading Ezekiel: A Literary and Theological Commentary, Smyth & Helwys, 2013.
of: 
Nancy R. Bowen, Ezekiel (AOTC), Abingdon Press, 2010.
op instapniveau bestaat ook nog:
Ronald E. Clements, Ezekiel (Westminster Bible Companion), Louisville: WJK, 1996 (220p.)
Zinvolle diepgang:
Margaret S. Odell, Ezekiel (SHBC), Smyth & Helwys, 2005. (is erg duur) Zie ook deze review en deze review.
Of:
Paul M. Joyce, Ezekiel – A Commentary, T&T Clark, 2007, p. 300 (25 euro, wel wat beknopter en minder behulpzaam voor preken), zie ook deze review
Mij is opgevallen dat Bowen (AOTC) hier al veel goeds doet; maar ze geeft geen details. Dat doen SH-serie en hier Joyce ook niet echt uitbundig)


DANIËL
Bijbelse theologie:
Dit jaar (2013) komt waarschijnlijk in de serie OTT (Cambridge) een deel uit over Daniël.
Overview, snel begrip:
Donald E. Gowan, Daniel (AOTC), Abingdon Press, 2001. (goed voor preken zegt de review)
of:
Choon-Leong Seow,  Daniël (Westminster Bible companion), Louisville: WJK, 2003, p.200. Zie ook deze review.
Zinvolle diepgang:
Sharon Pace,  Daniel (SHBC) Smyth & Helwys, 2008. Zie ook deze review. (is goed, maar duur!)
Ik weet zo geen alternatief.
Zelf heb ik Pace (SH) en Collins (Hermeneia). Een dure, maar goede oplossing.


HOSEA
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Terence E. Fretheim, Reading Hosea–Micah: ALiterary and Theological Commentary (Reading the Old Testament), Smyth & Helwys, 2013. Pp. 224.
Daniel J. Simundson, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah (AOTC), Abingdon Press, 2005. Zie ook deze review
Zinvolle diepgang:
James D. Nogalski, Hosea-Jonah (SHBC) Smyth & Helwys Publishing, 2011. Zie ook deze review.(is goed, maar duur!)
Voor de twaalf kleine profeten heb ik zelf Sweeney in 2 delen (750 pg’s) aangeschaft (Berit Olam), en dat is goede literatuur, waarbij de focus ligt op synchrone lezing. Hosea krijgt daar 140 pagina’s.


JOËL
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Terence E. Fretheim, Reading Hosea–Micah: ALiterary and Theological Commentary(Reading the Old Testament), Smyth & Helwys, 2013. Pp. 224.
Daniel J. Simundson, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah (AOTC), Abingdon Press, 2005. Zie ook deze review
Zinvolle diepgang:
John Barton, Joel and Obadiah (OTL), Westminster John Knox, 2001. zie ook deze review en deze review
of:
James D. Nogalski, Hosea-Jonah (SHBC) Smyth & Helwys Publishing, 2011. Zie ook deze review.(is goed, maar duur!)
Voor de twaalf kleine profeten heb ik zelf Sweeney in 2 delen (750 pg’s) aangeschaft (Berit Olam), en dat is goede literatuur, waarbij de focus ligt op synchrone lezing.


AMOS
Bijbelse theologie:
Dit jaar (2012) verschijnt er een deel in de OTT serie (Cambrige) op Amos.
Overview, snel begrip:
Terence E. Fretheim, Reading Hosea–Micah: ALiterary and Theological Commentary(Reading the Old Testament), Smyth & Helwys, 2013. Pp. 224.
Daniel J. Simundson, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah (AOTC), Abingdon Press, 2005. Zie ook deze review
Zinvolle diepgang:
Jorg Jeremias, Amos (OTL), Westminster John Knox, 1998, p. 190 (veel nadruk op redactiekritiek en w.s. minder geschikt voor preken)
of:
James D. Nogalski, Hosea-Jonah (SHBC) Smyth & Helwys Publishing, 2011. Zie ook deze review.(is goed, maar duur!)
Voor de twaalf kleine profeten heb ik zelf Sweeney in 2 delen (750 pg’s) aangeschaft (Berit Olam), en dat is goede literatuur, waarbij de focus ligt op synchrone lezing. Amos krijgt daar 85 pagina’s.


OBADJA
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Terence E. Fretheim, Reading Hosea–Micah: ALiterary and Theological Commentary(Reading the Old Testament), Smyth & Helwys, 2013. Pp. 224.
Daniel J. Simundson, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah (AOTC), Abingdon Press, 2005. Zie ook deze review
Zinvolle diepgang:
John Barton, Joel and Obadiah (OTL), Westminster John Knox, 2001. zie ook deze review
of:
James D. Nogalski, Hosea-Jonah (SHBC) Smyth & Helwys Publishing, 2011. Zie ook deze review.(is goed, maar duur!)
Voor de twaalf kleine profeten heb ik zelf Sweeney in 2 delen (750 pg’s) aangeschaft (Berit Olam), en dat is goede literatuur, waarbij de focus ligt op synchrone lezing.JONA
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Terence E. Fretheim, Reading Hosea–Micah: ALiterary and Theological Commentary(Reading the Old Testament), Smyth & Helwys, 2013. Pp. 224.
Daniel J. Simundson, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah (AOTC), Abingdon Press, 2005. Zie ook deze review
Zinvolle diepgang:
James D. Nogalski, Hosea-Jonah (SHBC) Smyth & Helwys Publishing, 2011. Zie ook deze review.(is goed, maar duur!)
Voor de twaalf kleine profeten heb ik zelf Sweeney in 2 delen (750 pg’s) aangeschaft (Berit Olam), en dat is goede literatuur, waarbij de focus ligt op synchrone lezing.


MICHA
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Terence E. Fretheim, Reading Hosea–Micah: ALiterary and Theological Commentary(Reading the Old Testament), Smyth & Helwys, 2013. Pp. 224.
Daniel J. Simundson, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah (AOTC), Abingdon Press, 2005. Zie ook deze review
Zinvolle diepgang:
James D. Nogalski, Micah-Malachi (SHBC) Smyth & Helwys, 2011. (is goed, maar duur!)
Voor de twaalf kleine profeten heb ik zelf Sweeney in 2 delen (750 pg’s) aangeschaft (Berit Olam), en dat is goede literatuur, waarbij de focus ligt op synchrone lezing. Micha krijgt daar 75 pagina’s.


NAHUM
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Julia M. O'Brien, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi (AOTC), Abingdon Press, 2004.
Heel aardig op instap niveau is hier:
Goldingay (J.) & Scalise (P.), Minor Prophets II (New International Biblical Commentary), Hendrickson, 2009. (beperkt, enigszins confessioneel, maar een goed deel in deze serie): zie ook deze review
Zinvolle diepgang:
James D. Nogalski, Micah-Malachi (SHBC) Smyth & Helwys, 2011. (is goed, maar duur!)
Voor de twaalf kleine profeten heb ik zelf Sweeney in 2 delen (750 pg’s) aangeschaft (Berit Olam), en dat is goede literatuur, waarbij de focus ligt op synchrone lezing.


HABAKUK
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Julia M. O'Brien, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi (AOTC), Abingdon Press, 2004.
Heel aardig op instap niveau is hier:
Goldingay (J.) & Scalise (P.), Minor Prophets II (New International Biblical Commentary), Hendrickson, 2009. (beperkt, enigszins confessioneel, maar een goed deel in deze serie): zie ook deze review
Zinvolle diepgang:
James D. Nogalski, Micah-Malachi (SHBC) Smyth & Helwys, 2011. (is goed, maar duur!)
Voor de twaalf kleine profeten heb ik zelf Sweeney in 2 delen (750 pg’s) aangeschaft (Berit Olam), en dat is goede literatuur, waarbij de focus ligt op synchrone lezing.


ZEFANJA
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Julia M. O'Brien, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi (AOTC), Abingdon Press, 2004.
Heel aardig op instap niveau is hier:
Goldingay (J.) & Scalise (P.), Minor Prophets II (New International Biblical Commentary), Hendrickson, 2009. (beperkt, enigszins confessioneel, maar een goed deel in deze serie): zie ook deze review
Zinvolle diepgang:
James D. Nogalski, Micah-Malachi (SHBC) Smyth & Helwys, 2011. (is goed, maar duur!)
Voor de twaalf kleine profeten heb ik zelf Sweeney in 2 delen (750 pg’s) aangeschaft (Berit Olam), en dat is goede literatuur, waarbij de focus ligt op synchrone lezing.


HAGGAÏ
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Julia M. O'Brien, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi (AOTC), Abingdon Press, 2004.
Heel aardig op instap niveau is hier:
Goldingay (J.) & Scalise (P.), Minor Prophets II (New International Biblical Commentary), Hendrickson, 2009. (beperkt, enigszins confessioneel, maar een goed deel in deze serie): zie ook deze review
Zinvolle diepgang:
James D. Nogalski, Micah-Malachi (SHBC) Smyth & Helwys, 2011. (is goed, maar duur!)
Voor de twaalf kleine profeten heb ik zelf Sweeney in 2 delen (750 pg’s) aangeschaft (Berit Olam), en dat is goede literatuur, waarbij de focus ligt op synchrone lezing.


ZACHARIA
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
Julia M. O'Brien, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi (AOTC), Abingdon Press, 2004.
Heel aardig op instap niveau is hier:
Goldingay (J.) & Scalise (P.), Minor Prophets II (New International Biblical Commentary), Hendrickson, 2009. (beperkt, enigszins confessioneel, maar een goed deel in deze serie): zie ook deze review
Zinvolle diepgang:
David L. Petersen, Zechariah 9-14 and Malachi (OTL), Westminster John Knox, 1995.
(De review is van een orthodoxe evangelical. Zacharia 1-8 is een stuk ouder.)
of:
James D. Nogalski, Micah-Malachi (SHBC) Smyth & Helwys, 2011. (is goed, maar duur!)
Voor de twaalf kleine profeten heb ik zelf Sweeney in 2 delen (750 pg’s) aangeschaft (Berit Olam), en dat is goede literatuur, waarbij de focus ligt op synchrone lezing. Zacharia krijgt daar 148 pg’s.


MALEACHI
Bijbelse theologie:
---
Overview, snel begrip:
O'Brien, Julia M. Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. AOTC. Abingdon Press, 2004.
Heel aardig op instap niveau is hier:
Goldingay (J.) & Scalise (P.), Minor Prophets II (New International Biblical Commentary), Hendrickson, 2009. (beperkt, enigszins confessioneel, maar een goed deel in deze serie)
Zinvolle diepgang:
David L. Petersen, Zechariah 9-14 and Malachi (OTL), Westminster John Knox, 1995.
(De review is van een orthodoxe evangelical. Zacharia 1-8 is een stuk ouder.)
of:
James D. Nogalski, Micah-Malachi (SHBC) Smyth & Helwys, 2011. (is goed, maar duur!)
Voor de twaalf kleine profeten heb ik zelf Sweeney in 2 delen (750 pg’s) aangeschaft (Berit Olam), en dat is goede literatuur, waarbij de focus ligt op synchrone lezing.


Te verwachten:
Op 'Bijbelse theologie' niveau:
-       Dennis T. Olson, The Theology of the Book of Exodus (OTT), Cambridge Press
-       Brent A. Strawn, The Theology of the Book of Leviticus (OTT), Cambridge Press
-       J. Gerald Janzen, The Theology of the Book of Ecclesiastes (OTT), Cambridge Press
-       Anathea Portier-Young, The Theology of the Book of Daniel (OTT), Cambridge Press
Op ‘overview en snel begrip’ niveau:
-      Theodore Hiebert, Genesis (AOTC), Abingdon Press,
-      Julie G. Galambush, Reading Genesis (Reading the OT), Smyth & Helwys
-      Dennis T. Olson, Exodus (AOTC), Abingdon Press,
-      William K. Gilders, Reading Exodus (Reading the OT), Smyth & Helwys
-      Thomas B. Dozeman, Reading Leviticus-Numbers (Reading the OT), Smyth & Helwys
-      Stephen L. Cook, Reading Deuteronomy (Reading the OT), Smyth & Helwys
-      Douglas A. Knight, Joshua (NCBC), Cambridge Press,
-      John Laughlin, Reading Joshua (Reading the OT), Smyth & Helwys
-      Melissa Jackson, Reading 1 & 2 Kings (Reading the OT), Smyth & Helwys
-      William M. Schniedewind, 1/2 Chronicles (NCBC), Cambridge Press,

-      Alice W. Hunt, Reading Chronicles, Ezra, Nehemiah 
-      Jerome F. D. Creach, Reading Psalms  (Reading the OT), Smyth & Helwys
-      Patricia K. Tull, Reading Proverbs  (Reading the OT), Smyth & Helwys
-      Mignon R. Jacobs, Reading the Megilloth (Reading the OT), Smyth & Helwys
-      Paul I. Kim, Reading Isaiah (Reading the OT), Smyth & Helwys
-      David Baer, Isaiah 1-39  (NCBC), Cambridge Press,
-      Baruch Halpern, Jeremiah (NCBC), Cambridge Press,
-      Corrine Carvalho, Reading Jeremiah  (Reading the OT), Smyth & Helwys
-      Pamela J. Scalise, Reading Daniel (Reading the OT), Smyth & Helwys
-      J.J.M. Roberts, Hosea (NCBC), Cambridge Press,
-      Steven S. Tuell, Reading the Book of the Twelve (Nahum-Malachi)  (Reading the OT), Smyth & Helwys
Op ‘zinvolle diepgang’ niveau:
-      David L. Petersen, Genesis (OTL), WJK
-      William Johnstone, Exodus (SHBC), Smyth & Helwys
-      Steven L.  McKenzie, Joshua (SHBC), Smyth & Helwys (is goed)
-      Michael V. Fox, Job (OTL), WJK (is goed)
-      William H. Bellinger, Jr., Psalms (SHBC), Smyth & Helwys.